Stocks-OC-Owens Corning Inc

OC Owens Corning Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Owens Corning Incs inntekter increased per 14.86% og utgjorde 9.76B. Nettoinntekt increased per 24.72% til 1.24B. Netto aktiva increased per 6.60% til 4.62B og EPS increased fra 9.54 til 12.70.
OCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.49%
Netto fortjenestemargin
6.16%
Driftsmargin
18.72%
Avkastning
7.36%