Stocks-ODP-The ODP Corporation

ODP The ODP Corporation

51.64 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: The ODP Corporations inntekter increased per 0.31% og utgjorde 8.49B. Nettoinntekt decreased per 4.81% til 178.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.29B og EPS decreased fra N/A til 3.37.
ODPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
22.33%
Netto fortjenestemargin
1.13%
Driftsmargin
3.75%
Avkastning
4.13%