Stocks-OLPX-OLAPLEX HOLDINGS INC

OLPX OLAPLEX HOLDINGS INC

2.41 0.01 (0.42%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: OLAPLEX HOLDINGS INCs inntekter increased per 17.70% og utgjorde 704.27M. Nettoinntekt increased per 10.55% til 244.07M. Netto aktiva increased per 49.26% til 782.58M og EPS increased fra 0.34 til 0.35.
OLPXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
63.91%
Netto fortjenestemargin
31.64%
Driftsmargin
35.85%
Avkastning
92.06%