Stocks-ORA.US-Ormat Technologies Inc.

ORA.US Ormat Technologies Inc.

74.58 -0.29 (-0.39%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ormat Technologies Inc.s inntekter increased per 10.72% og utgjorde 734.16M. Nettoinntekt increased per 2.26% til 77.80M. Netto aktiva decreased per NaN til 2.03B og EPS decreased fra N/A til 1.17.
ORA.USs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
35.05%
Netto fortjenestemargin
11.18%
Driftsmargin
23.44%
Avkastning
2.81%