Stocks-ORK.OL-Orkla

ORK.OL Orkla

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Orklas inntekter increased per 15.76% og utgjorde 58.39B. Nettoinntekt increased per 7.55% til 5.27B. Netto aktiva increased per 9.67% til 43.16B og EPS increased fra 4.82 til 5.03.
ORK.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
10.89%
Netto fortjenestemargin
9.05%
Driftsmargin
10.89%
Avkastning
9.28%