Stocks-PAGP-Plains GP Holdings LP

PAGP Plains GP Holdings LP

16.03 0.23 (1.46%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Plains GP Holdings LPs inntekter increased per 36.39% og utgjorde 57.34B. Nettoinntekt increased per 104.67% til 1.23B. Netto aktiva increased per 3.60% til 14.69B og EPS increased fra 0.31 til 1.48.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning