Stocks-PATH-UiPath Inc.

PATH UiPath Inc.

17.75 -0.41 (-2.26%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: UiPath Inc.s inntekter increased per 18.64% og utgjorde 1.06B. Nettoinntekt increased per 37.53% til -328.35M. Netto aktiva decreased per 0.09% til 1.92B og EPS increased fra -1.16 til -0.60.
PATHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
83.86%
Netto fortjenestemargin
-87.21%
Driftsmargin
-19.34%
Avkastning
8.79%