Stocks-PGHN.ZU-Partners Group Holding AG

PGHN.ZU Partners Group Holding AG

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Partners Group Holding AGs inntekter decreased per 28.79% og utgjorde 1.87B. Nettoinntekt decreased per 31.35% til 1.01B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
PGHN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
87.38%
Netto fortjenestemargin
49.53%
Driftsmargin
55.48%
Avkastning
31.02%