Stocks-PI-Impinj Inc.

PI Impinj Inc.

65.26 1.88 (2.97%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Impinj Inc.s inntekter increased per 35.48% og utgjorde 257.80M. Nettoinntekt increased per 52.59% til -24.30M. Netto aktiva increased per 240.76% til 15.59M og EPS increased fra -2.12 til -0.95.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning