Stocks-PINS-Pinterest Inc

PINS Pinterest Inc

26.65 0.28 (1.06%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Pinterest Incs inntekter increased per 28.14% og utgjorde 877.21M. Nettoinntekt increased per 126.83% til 17.49M. Netto aktiva increased per 4.36% til 3.28B og EPS increased fra -0.10 til 0.03.
PINSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
75.53%
Netto fortjenestemargin
-34.62%
Driftsmargin
-3.29%
Avkastning
-19.07%