Stocks-PROX.BR-Proximus SA

PROX.BR Proximus SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Proximus SAs inntekter increased per 5.71% og utgjorde 5.85B. Nettoinntekt increased per 1.12% til 450.00M. Netto aktiva increased per 11.04% til 3.31B og EPS increased fra 1.37 til 1.40.
PROX.BRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.35%
Netto fortjenestemargin
8.17%
Driftsmargin
8.90%
Avkastning
7.90%