Stocks-PSH.L-Pershing Square Holdings Ltd

PSH.L Pershing Square Holdings Ltd

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Pershing Square Holdings Ltds inntekter increased per 50.29% og utgjorde 1.30B. Nettoinntekt decreased per 153.71% til -951.54M. Netto aktiva decreased per 2.49% til 8.21B og EPS decreased fra 8.90 til -4.84.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning