Stocks-QCOM-Qualcomm Inc

QCOM Qualcomm Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Qualcomm Incs inntekter decreased per 18.96% og utgjorde 35.82B. Nettoinntekt decreased per 43.49% til 7.34B. Netto aktiva increased per 19.81% til 21.58B og EPS decreased fra 11.37 til 6.42.
QCOMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
55.54%
Netto fortjenestemargin
23.39%
Driftsmargin
24.81%
Avkastning
29.16%