Stocks-QQ.L-QinetiQ Group PLC

QQ.L QinetiQ Group PLC

297.55 4.19 (1.43%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: QinetiQ Group PLCs inntekter increased per 19.71% og utgjorde 1.58B. Nettoinntekt increased per 71.56% til 154.40M. Netto aktiva decreased per 7.20% til 968.30M og EPS increased fra 0.16 til 0.27.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning