Stocks-RACE-Ferrari NV

RACE Ferrari NV

378.53 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Ferrari NVs inntekter increased per 20.53% og utgjorde 6.45B. Nettoinntekt increased per 37.71% til 1.36B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 5.39 til 7.46.
RACEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
57.81%
Netto fortjenestemargin
18.97%
Driftsmargin
27.29%
Avkastning
19.60%