Stocks-REP.MC-Repsol

REP.MC Repsol

13.575 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Repsols inntekter increased per 51.08% og utgjorde 75.15B. Nettoinntekt increased per 71.88% til 4.35B. Netto aktiva increased per 13.97% til 25.98B og EPS increased fra 1.64 til 2.96.
REP.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
15.59%
Netto fortjenestemargin
-1.84%
Driftsmargin
8.20%
Avkastning
-0.44%