Stocks-RKT.L-Reckitt Benckiser

RKT.L Reckitt Benckiser

5797.29 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Reckitt Benckisers inntekter increased per 9.21% og utgjorde 14.45B. Nettoinntekt increased per 4,630.77% til 2.36B. Netto aktiva increased per 27.24% til 9.48B og EPS increased fra -0.04 til 3.25.
RKT.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
58.34%
Netto fortjenestemargin
3.86%
Driftsmargin
21.70%
Avkastning
2.57%