Stocks-ROG.ZU-Roche Holding Ltd

ROG.ZU Roche Holding Ltd

259.21 3.09 (1.21%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Roche Holding Ltds inntekter increased per 0.76% og utgjorde 63.28B. Nettoinntekt decreased per 9.40% til 13.53B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 16.20 til 20.30.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning