Stocks-ROK-Rockwell Automation Inc

ROK Rockwell Automation Inc

277.56 4.85 (1.78%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Rockwell Automation Incs inntekter decreased per 6.88% og utgjorde 1.98B. Nettoinntekt increased per 12.26% til 377.20M. Netto aktiva increased per 6.10% til 3.20B og EPS increased fra 2.93 til 3.31.
ROKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
39.70%
Netto fortjenestemargin
13.18%
Driftsmargin
17.02%
Avkastning
23.46%