Stocks-ROK-Rockwell Automation Inc

ROK Rockwell Automation Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Rockwell Automation Incs inntekter increased per 16.72% og utgjorde 9.06B. Nettoinntekt increased per 39.05% til 1.28B. Netto aktiva increased per 24.09% til 3.74B og EPS increased fra 7.99 til 12.00.
ROKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
40.15%
Netto fortjenestemargin
14.63%
Driftsmargin
17.48%
Avkastning
23.82%