Stocks-RTX-Raytheon-Technologies

RTX Raytheon-Technologies

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Raytheon-Technologiess inntekter increased per 2.75% og utgjorde 68.92B. Nettoinntekt decreased per 36.55% til 3.38B. Netto aktiva decreased per 17.21% til 61.45B og EPS decreased fra 3.50 til 2.23.
RTXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
17.54%
Netto fortjenestemargin
4.14%
Driftsmargin
4.94%
Avkastning
2.62%