Stocks-SAH-Sonic Automotive Inc

SAH Sonic Automotive Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Sonic Automotive Incs inntekter increased per 12.94% og utgjorde 14.00B. Nettoinntekt decreased per 74.63% til 88.50M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 8.06 til 2.23.
SAHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
14.89%
Netto fortjenestemargin
1.08%
Driftsmargin
3.99%
Avkastning
4.84%