Stocks-SAN.MC-Banco Santander SA

SAN.MC Banco Santander SA

3.7485 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Banco Santander SAs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 13.18% til 12.18B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.54 til N/A.
SAN.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
5.18%
Driftsmargin
14.60%
Avkastning
1.14%