Stocks-SCT.L-Softcat PLC

SCT.L Softcat PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/7/2023: Softcat PLCs inntekter decreased per 8.59% og utgjorde 985.30M. Nettoinntekt increased per 1.47% til 112.03M. Netto aktiva decreased per NaN til 251.45M og EPS decreased fra N/A til 0.56.
SCT.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
37.79%
Netto fortjenestemargin
9.56%
Driftsmargin
14.30%
Avkastning
51.38%