Stocks-SHAK-Shake Shack Inc

SHAK Shake Shack Inc

62.07 0.83 (1.36%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Shake Shack Incs inntekter increased per 21.70% og utgjorde 900.49M. Nettoinntekt decreased per 156.82% til -25.97M. Netto aktiva decreased per NaN til 419.75M og EPS decreased fra -0.22 til -0.61.
SHAKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
11.64%
Netto fortjenestemargin
-1.05%
Driftsmargin
1.21%
Avkastning
0.15%