Stocks-SPR-Spirit AeroSystems Holdings Inc

SPR Spirit AeroSystems Holdings Inc

31.76 0.99 (3.22%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Spirit AeroSystems Holdings Incs inntekter increased per 3.38% og utgjorde 1.32B. Nettoinntekt decreased per 90.91% til -243.60M. Netto aktiva decreased per 948.56% til -218.10M og EPS decreased fra -1.22 til -2.32.
SPRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
1.16%
Netto fortjenestemargin
-6.96%
Driftsmargin
-5.37%
Avkastning
-3.24%