Stocks-STT-State Street Corp

STT State Street Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: State Street Corps inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 29.91% til 1.94B. Netto aktiva decreased per 5.53% til 23.80B og EPS decreased fra 7.19 til 5.58.
STTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
19.20%
Driftsmargin
13.12%
Avkastning
6.13%