Stocks-SWK-Stanley Black & Decker Inc

SWK Stanley Black & Decker Inc

87.61 0.31 (0.36%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Stanley Black & Decker Incs inntekter increased per 8.52% og utgjorde 16.95B. Nettoinntekt decreased per 89.35% til 170.30M. Netto aktiva decreased per 17.13% til 9.71B og EPS decreased fra 10.16 til 6.76.
SWKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.00%
Netto fortjenestemargin
6.40%
Driftsmargin
1.43%
Avkastning
6.19%