Stocks-TAL-TAL Education Group ADR

TAL TAL Education Group ADR

12.18 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 28/2/2023: TAL Education Group ADRs inntekter decreased per 76.78% og utgjorde 1.02B. Nettoinntekt increased per 88.66% til -131.98M. Netto aktiva decreased per 4.53% til 3.82B og EPS increased fra -1.76 til -0.21.
TALs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
54.15%
Netto fortjenestemargin
-6.16%
Driftsmargin
-8.66%
Avkastning
-3.99%