Stocks-TBCG.L-TBC Bank Group PLC

TBCG.L TBC Bank Group PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: TBC Bank Group PLCs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 53.03% til 279.92M. Netto aktiva increased per 38.58% til 1.22B og EPS decreased fra N/A til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning