Stocks-TEN.MI-Tenaris Group

TEN.MI Tenaris Group

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Tenaris Groups inntekter increased per 102.86% og utgjorde 11.19B. Nettoinntekt increased per 172.13% til 2.43B. Netto aktiva increased per 23.53% til 13.15B og EPS decreased fra N/A til N/A.
TEN.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
42.32%
Netto fortjenestemargin
9.11%
Driftsmargin
30.26%
Avkastning
6.88%