Stocks-TEP.L-Telecom Plus PLC

TEP.L Telecom Plus PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: Telecom Plus PLCs inntekter increased per 155.85% og utgjorde 2.48B. Nettoinntekt increased per 94.73% til 68.16M. Netto aktiva increased per 12.23% til 230.71M og EPS increased fra 0.45 til 0.85.
TEP.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
12.46%
Netto fortjenestemargin
3.69%
Driftsmargin
3.39%
Avkastning
13.20%