Stocks-TJX-TJX Companies Inc

TJX TJX Companies Inc

74.48 -0.12 (-0.16%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/1/2023, var TJX Companies Incs inntekter increased per 19.35% og utgjorde 14.52B. Nettoinntekt decreased per 2.33% til 1.04B. Netto aktiva increased per 12.34% til 6.36B og EPS decreased fra 0.91 til 0.89.
TJXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.60%
Netto fortjenestemargin
5.95%
Driftsmargin
9.40%
Avkastning
20.31%