Stocks-TREE-LendingTree Inc

TREE LendingTree Inc

15.67 0.04 (0.23%)
Markedet er åpentForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: LendingTree Incs inntekter decreased per 10.33% og utgjorde 985.04M. Nettoinntekt decreased per 356.97% til -187.94M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 5.05 til -14.69.
TREEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
89.69%
Netto fortjenestemargin
0.59%
Driftsmargin
-2.81%
Avkastning
2.43%