Stocks-TRGP-Targa Resources Corp

TRGP Targa Resources Corp

86.22 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Targa Resources Corps inntekter increased per 23.48% og utgjorde 20.93B. Nettoinntekt increased per 262.81% til 1.53B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til 3.96.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning