Stocks-TRGP-Targa Resources Corp

TRGP Targa Resources Corp

69.78 -0.05 (-0.08%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Targa Resources Corps inntekter decreased per 15.03% og utgjorde 4.55B. Nettoinntekt increased per 41.75% til 395.90M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til 1.40.
TRGPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
9.78%
Netto fortjenestemargin
-3.06%
Driftsmargin
8.31%
Avkastning
-1.46%