Stocks-TRIP-TripAdvisor Inc

TRIP TripAdvisor Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: TripAdvisor Incs inntekter increased per 65.41% og utgjorde 1.49B. Nettoinntekt increased per 113.51% til 20.00M. Netto aktiva increased per 9.13% til 861.00M og EPS increased fra -1.08 til 0.14.
TRIPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
86.82%
Netto fortjenestemargin
-13.71%
Driftsmargin
6.28%
Avkastning
-4.29%