Stocks-U-Unity Software Inc.

U Unity Software Inc.

35.71 -1.11 (-3.01%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Unity Software Inc.s inntekter increased per 25.26% og utgjorde 1.39B. Nettoinntekt decreased per 72.64% til -919.49M. Netto aktiva decreased per NaN til 3.75B og EPS decreased fra N/A til -2.97.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning