Stocks-UDMY-Udemy Inc

UDMY Udemy Inc

9.96 0.01 (0.10%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Udemy Incs inntekter increased per 21.41% og utgjorde 629.10M. Nettoinntekt decreased per 98.48% til -153.88M. Netto aktiva decreased per 11.82% til 345.86M og EPS increased fra -1.41 til -1.09.
UDMYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
56.26%
Netto fortjenestemargin
-20.81%
Driftsmargin
-23.85%
Avkastning
-135.95%