Stocks-UHS-Universal Health Services Inc

UHS Universal Health Services Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Universal Health Services Incs inntekter increased per 5.99% og utgjorde 13.40B. Nettoinntekt decreased per 33.42% til 656.23M. Netto aktiva decreased per 3.68% til 5.97B og EPS decreased fra 11.82 til 9.14.
UHSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
7.88%
Netto fortjenestemargin
7.04%
Driftsmargin
7.88%
Avkastning
8.30%