Stocks-UPM.HE-UPM-Kymmene Oyj

UPM.HE UPM-Kymmene Oyj

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: UPM-Kymmene Oyjs inntekter decreased per 10.75% og utgjorde 10.46B. Nettoinntekt decreased per 74.68% til 394.00M. Netto aktiva decreased per 10.04% til 11.59B og EPS decreased fra 2.86 til 0.73.
UPM.HEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
7.41%
Netto fortjenestemargin
9.32%
Driftsmargin
8.19%
Avkastning
7.14%