Stocks-VACN.ZU-VAT Group Ltd

VACN.ZU VAT Group Ltd

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: VAT Group Ltds inntekter decreased per 22.64% og utgjorde 885.00M. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
VACN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
37.20%
Netto fortjenestemargin
18.57%
Driftsmargin
33.79%
Avkastning
23.04%