Stocks-VRDN-Viridian Therapeutics Inc

VRDN Viridian Therapeutics Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Viridian Therapeutics Incs inntekter decreased per 40.20% og utgjorde 1.77M. Nettoinntekt decreased per 63.54% til -129.87M. Netto aktiva decreased per NaN til 395.06M og EPS increased fra -6.66 til -4.05.
VRDNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
-5,373.08%
Driftsmargin
-66,869.74%
Avkastning
-93.83%