Stocks-VRTX-Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated

349.42 2.58 (0.74%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Vertex Pharmaceuticals Incorporateds inntekter increased per 17.91% og utgjorde 8.93B. Nettoinntekt increased per 41.84% til 3.32B. Netto aktiva increased per 37.75% til 13.91B og EPS increased fra 9.01 til 12.82.
VRTXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
87.73%
Netto fortjenestemargin
41.94%
Driftsmargin
41.05%
Avkastning
26.31%