Stocks-WBA-Walgreens Boots Alliance Inc

WBA Walgreens Boots Alliance Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/8/2023: Walgreens Boots Alliance Incs inntekter increased per 4.81% og utgjorde 139.08B. Nettoinntekt decreased per 186.79% til -3.53B. Netto aktiva decreased per 6.31% til 28.49B og EPS decreased fra 5.01 til -3.57.
WBAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
17.21%
Netto fortjenestemargin
1.12%
Driftsmargin
1.29%
Avkastning
3.32%