Stocks-ZBH-Zimmer Biomet Holdings Inc

ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc

121.62 0.99 (0.82%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Zimmer Biomet Holdings Incs inntekter decreased per 11.44% og utgjorde 6.94B. Nettoinntekt decreased per 27.58% til 291.20M. Netto aktiva decreased per 5.05% til 12.03B og EPS decreased fra 1.91 til 1.10.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning