Stocks-ZIP-ZipRecruiter Inc.

ZIP ZipRecruiter Inc.

14.23 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: ZipRecruiter Inc.s inntekter increased per 22.06% og utgjorde 904.65M. Nettoinntekt increased per 3,050.31% til 61.49M. Netto aktiva decreased per 87.82% til 28.62M og EPS increased fra 0.02 til 0.51.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning