Stocks-00027.HK-Galaxy Entertainment Group Ltd

00027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd

43.43 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Galaxy Entertainment Group Ltd met 35.14% en bedroegen 8.40B. Het netto-inkomen decreased met 342.75% naar -3.48B. De totale activa decreased met 6.67% naar 64.47B en WPA decreased van 0.30 naar -0.79.
00027.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.65%
Nettowinstmarge
-8.41%
Winstmarge
3.59%
Rendement op investering
2.09%