Uitleg van kopieersystemen van eToro

De sociale functies van eToro maken ons platform uniek op het gebied van online beleggen. Zowel het CopyTrader™-systeem als de Smart Portfolios-beleggingsstrategieën worden ondersteund door de gebruikersbasis van eToro. Deze telt meer dan 20 miljoen gebruikers uit 140 landen, en is ontworpen om beleggers te helpen bij het verkennen van nieuwe manieren om winst te maken.

Hoe werkt CopyTrader?

Het CopyTrader-systeem is een van de belangrijkste redenen dat ons platform wordt beschouwd als een van de leiders in de revolutie in ‘fintech’ (financieel-technische dienstverlening). Het algemene idee van het hulpmiddel CopyTrader is erg eenvoudig: Kies de handelaars die u wilt kopiëren, bepaal het bedrag dat u wilt investeren en kopieer vervolgens alles automatisch wat ze doen. Zonder vertraging en met één klik op een knop.

Naast het basale concept van ‘copy trading’ kent het systeem nog een aantal aanvullende elementen.

Voordat we beginnen:

 • De ‘gekopieerde handelaar’ betekent de handelaar waarin u belegt (die u kopieert)
 • De ‘kopieerder’ betekent de gebruiker die kopieert (d.w.z. uzelf)

Hier zijn een paar belangrijke punten waarmee u rekening moet houden voordat u gaat kopiëren:

 • Het minimumbedrag om te kunnen beleggen in een handelaar bedraagt 200 Amerikaanse dollars.
 • Het maximale aantal handelaars dat u tegelijkertijd kunt kopiëren, bedraagt 100.
 • Het maximumbedrag dat u kunt beleggen in een handelaar, bedraagt 2.000.000 Amerikaanse dollars.
 • Het minimumbedrag voor een kopieertransactie is 1 Amerikaanse dollar; transacties onder dit bedrag worden niet geopend.
 • Als u een kopieertransactie handmatig sluit, worden de middelen van deze positie naar uw kopieersaldo teruggeboekt (het toegewezen bedrag om die persoon te kopiëren dat niet in open posities is belegd).

CopyTrader: Alle transacties kopiëren

Met het CopyTrader-systeem hebben kopieerders de optie om alle momenteel openstaande transacties van de gekopieerde handelaar te kopiëren. Voor kopieerders die deze methode kiezen, worden de bestaande openstaande transacties geopend van de handelaar die ze kopiëren, onder de volgende voorwaarden:

 1. De bestaande open posities worden geopend op de account van de kopieerder met de marktkoersen die golden op het moment van kopiëren (niet de koersen waartegen de oorspronkelijke transacties werden geopend).
 2. De transacties kennen dezelfde ‘verliesstop’ (‘stop loss’ – SL) en ‘neem winst’ (‘take profit’ – TP) als de originele transactie.
 3. Vanaf het moment dat u begint met kopiëren, weerspiegelen de transacties de toekomstige acties van de gekopieerde handelaar, inclusief veranderingen aan SL’s en TP’s en het sluiten van de transactie. Als gekopieerde handelaars hun SL uitbreiden door de inleg voor een positie te verhogen, wordt uw SL dienovereenkomstig aangepast. Het beginbedrag van uw transactiebedrag blijft echter ongewijzigd. Daarom kunt u soms verschillen in winstpercentages waarnemen tussen uw kopieeraccount en de account van de gekopieerde handelaar.
 4. U kunt een specifieke kopieertransactie sluiten zonder de kopieeraccount te sluiten.
 5. Het systeem opent een marktorder voor de kopieerder als de gekopieerde handelaar een positie opent op markten die gesloten zijn gedurende de tijd dat deze posities worden gekopieerd (bijvoorbeeld tijdens een marktpauze). Zodra de markt opent, wordt de order volgens de eerste marktkoers uitgevoerd.
 6. Om alle transacties te bekijken die zijn gekopieerd van een bepaalde handelaar, kunt u naar uw portefeuille gaan en op de naam van de gekopieerde handelaar klikken.

N.B.: De transacties worden in uw account allemaal tegelijkertijd geopend. Ze worden dan tegen een klein verlies weergegeven, wat de spreiding tussen de koop- en verkoopkoersen weerspiegelt. Zo krijgt u een onvertraagde weergave van het geld dat u ontvangt als u de transactie sluit. Nieuwe transacties worden geopend tegen dezelfde koersen als waartegen de gekopieerde handelaar deze opent. Het gerealiseerde vermogen (saldo + ïnvesteringen) wordt gebruikt als basis voor de verhoudingen van gekopieerde transacties. Als een transactie bijvoorbeeld is geopend met 10% van het gerealiseerde vermogen van de gekopieerde handelaar, wordt een transactie in uw kopieeraccount met 10% geopend van het gerealiseerde vermogen in verhouding tot de kopieerverhouding.

Deze verhouding kan echter veranderen wanneer de gekopieerde handelaar diens beschikbare saldo wijzigt. Dit kan plaatsvinden wanneer de gekopieerde handelaar een storting of opname uitvoert. Wanneer zich een van deze gebeurtenissen voordoet, vindt er een wijziging plaats in het accountsaldo van de gekopieerde handelaar en worden transacties met een andere verhouding dan voorheen weergegeven. Wanneer de gekopieerde handelaar alle openstaande transacties sluit, worden de verhoudingen in de transactiegrootte tussen diens account en de account van de kopieerder opnieuw ingesteld (opnieuw gelijkgesteld).

**Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde naar goeddunken van eToro worden gewijzigd.

CopyTrader: Alleen nieuwe kopiëren

Kopieerders die voor deze methode kiezen, repliceren alleen de nieuwe transacties die de gekopieerde handelaar opent nadat het kopiëren is gestart. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Alleen transacties die zijn geopend nadat het kopiëren is gestart, worden in de account van de kopieerder geopend.
 2. Nieuwe transacties worden geopend tegen dezelfde koers als waartegen de gekopieerde handelaar deze opent.
 3. De verhoudingen van de nieuwe transacties worden berekend op basis van het gerealiseerde vermogen van de gekopieerde handelaar (accountsaldo + geïnvesteerde middelen).
 4. De transacties kennen dezelfde SL en TP als de originele transacties.
 5. Alle acties van de gekopieerde handelaar worden automatisch gekopieerd in de account van de kopieerder, inclusief wijzigingen in SL’s en TP’s en het sluiten van de transactie. Als gekopieerde handelaars hun SL uitbreiden door het verhogen van de inleg voor een positie, wordt uw SL dienovereenkomstig aangepast. Het beginbedrag van uw transactiebedrag blijft echter ongewijzigd. Daarom kunt u soms verschillen in winstpercentages waarnemen tussen uw kopieeraccount en de account van de gekopieerde handelaar.
 6. U kunt een specifieke kopieertransactie sluiten zonder de kopieeraccount te sluiten.
 7. Om alle transacties te bekijken die zijn gekopieerd van een bepaalde handelaar, kunt u naar uw portefeuille gaan en op de naam van de gekopieerde handelaar klikken.

N.B.: De verhouding kan veranderen wanneer de gekopieerde handelaar diens beschikbare saldo wijzigt. Dit kan plaatsvinden wanneer de gekopieerde handelaar een storting of opname doet, of een oude transactie sluit die was geopend vóórdat u met kopiëren begon (als u ervoor koos de al geopende transacties niet te kopiëren). Wanneer een van deze gebeurtenissen zich voordoet, kunt u te maken krijgen met transacties die een andere verhouding dan voorheen hebben.

**Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde naar goeddunken van eToro worden gewijzigd.

‘Copy Stop-Loss’ (CSL – verliesstop kopiëren)

CSL is een functie waarmee u uw kopieerportefeuille doelmatig kunt beheren. Dit vindt plaats door het bieden van risicobeheer voor elke kopieerrelatie op basis van onvertraagde waarden voor winst/verlies. Dit vormt in wezen een geautomatiseerd systeem voor risicobeheer, waarmee u tegen een dollarwaarde de controles voor de gehele kopieerrelatie kunt instellen.

Het systeem stelt de CSL standaard en automatisch per kopieerrelatie in op 40% van uw totale belegde waarde voor kopiëren. Daarom kunt u nu aannemen dat wanneer de kopieerwaarde met 40% is verlaagd, de CSL deze kopieerrelatie activeert en beëindigt. Hierna wordt het resterende bedrag aan uw saldo toegevoegd. Het bereik voor handmatig instellen van uw CSL ligt tussen 5% en 95%. De waarde van 5% is een echt ‘vangnet’ en dient alleen te worden geactiveerd als bijna al het geld in die specifieke kopieerrelatie verdwenen is.

Bijvoorbeeld: Handelaar A wordt gekopieerd door Handelaar B met $ 1.000. De CSL wordt zodanig ingesteld dat 60% van het eigen vermogen naar de account teruggeboekt. Dit betekent in dit geval $ 600. Zodra het huidige vermogen, inclusief de winst/het verlies voor alle transacties, naar $ 600 wordt verlaagd, wordt de volledige kopieeraccount gesloten en wordt het resterende bedrag (60% van het oorspronkelijke kopieerbedrag) op het saldo van handelaar B teruggeboekt.

Wat gebeurt er dus als de CSL wordt geactiveerd?

Als uw kopieerverhouding een ongerealiseerd verlies kent van 40% van uw toegewezen middelen, wordt de CSL geactiveerd en worden alle posities voor die verhouding gesloten. Het tabblad ‘Geschiedenis’ op het platform bevat de kolom ‘Sluiten bij.’ De gesloten transacties worden in deze kolom aangegeven als ‘CSL.’


De waarde van de CSL kan als vangnet worden aangepast naar een waarde van minimaal 5% en maximaal 95%. N.B.: Het systeem zal niet toestaan dat u de CSL reduceert tot een waarde die zo klein is dat deze het sluiten van de CopyTrader-verhouding onmiddellijk zou kunnen activeren.

Als voorbeeld: Laten we zeggen dat u een handelaar met $ 1.000 kopieert en dat u momenteel $ 300 verliest, terwijl uw CSL-waarde is ingesteld op de standaardwaarde van 60% en u de CSL-waarde wilt aanpassen. U kunt de CSL niet op een waarde van 70% ($ 300 in dit geval) of minder instellen, omdat dit het directe sluiten van de CopyTrader-relatie en alle betrokken transacties zou activeren. In dit geval is 65% de maximale CSL die u kunt instellen.

Houdt u er rekening mee dat de CSL-waarde wordt gewijzigd als u uw kopieerbedrag wijzigt. Als er geld wordt toegevoegd aan, of weggehaald bij de gekopieerde handelaar, wordt een herberekening geactiveerd van de CSL-waarde als percentage van het nieuwe bedrag voor kopiëren.

Bijvoorbeeld: U kopieert een handelaar met $ 1.000. Uw belegging in deze handelaar heeft $ 900 aan waarde verloren, maar u gelooft nog steeds in deze kopieerverhouding. Wanneer u nog eens $ 1.000 aan deze handelaar toewijst, wordt de CSL-waarde bijgewerkt en berekend aan de hand van het nieuwe totaal ($ 2.000) dat aan het kopiëren van deze handelaar is toegewezen. Onthoud dat u de CSL te allen tijde kunt bijwerken.

SL voor gekopieerde transacties

De CSL is ingesteld om uw totale blootstelling aan één specifieke handelaar te beperken. Omdat uw kopieertransacties door de CSL worden beschermd, kunnen we meer flexibiliteit aanbieden met betrekking tot hun ‘Stop Losses’ (verliesstop – SL).

Wanneer u de SL bij reguliere transacties verhoogt, worden er middelen aan de transactie toegevoegd als extra middelen die nodig zijn om deze te ondersteunen.

Bij kopieertransacties worden, wanneer de gekopieerde handelaar zijn SL uitbreidt, geen extra middelen afgetrokken van het totale kopieerbedrag. Daarom kan bij elke transactie 200%, en zelfs 300% worden verloren. Dit biedt de flexibiliteit om de verliezen mogelijk terug te vorderen zonder dat de SL dit uitsluit. En tegelijk blijft het kopieerbedrag voldoende saldo behouden voor het dekken van extra transacties. Als de gekopieerde handelaar echter uw ingestelde CSL bereikt met betrekking tot een totaal niet-gerealiseerd verlies, wordt de volledige kopieerverhouding gesloten.

Dit verschil veroorzaakt verschillende discrepanties tussen de gekopieerde en de oorspronkelijke transacties:

We voegen geen middelen toe aan gekopieerde transacties. Daarom kan het percentage aan beschikbaar kopieersaldo hoger zijn dan het saldo van de gekopieerde handelaar.

De winst/het verlies van de gekopieerde transactie wordt berekend overeenkomstig het oorspronkelijke bedrag dat in de transactie is belegd.

Kopiëren pauzeren

Het verheugt ons ‘Kopiëren pauzeren’ te mogen voorstellen als onderdeel van de nieuwe versie van CopyTrader. Met deze functie kunt u het kopiëren van een handelaar stopzetten, zonder dat u de momenteel geopende posities daadwerkelijk sluit.

‘Kopiëren pauzeren’ kan worden geactiveerd door op eToro vanuit de pagina ‘Portefeuille’ te klikken op de knop voor ‘instellingen’, en daarna op ‘Kopiëren pauzeren.’


Wanneer ‘Kopiëren pauzeren’ wordt geactiveerd, worden er geen nieuwe transacties geopend voor die kopieerverhouding. Alle momenteel geopende transacties zullen echter nog steeds de SL/TP kopiëren en de acties van de gekopieerde handelaar sluiten.

Stop Kopiëren

Als je het kopiëren van een belegger helemaal wilt stoppen, kies je “Stop kopiëren” in het CopyTrader menu. Je krijgt vervolgens twee keuzes: ‘Alles verkopen’, waarmee de kopie volledig wordt gesloten, of ‘Alles behouden’, waarmee alle gekopieerde posities naar je eigen portefeuille worden overgebracht, waar ze onafhankelijk van de kopie kunnen worden beheerd.

Hoe werken Smart Portfolios?

Smart Portfolios van eToro vormen een thematisch beleggingsinstrument dat is geprogrammeerd voor dubbelcijferig rendement op de lange termijn. Elke Smart Portfolio stelt verschillende activa of een groep beleggers samen en wordt voortdurend geoptimaliseerd via algoritmes voor lerende computers.

Algemene overwegingen voor Smart Portfolios:

 • Het minimale beleggingsbedrag bedraagt slechts $ 500.
 • De standaard ‘Stop Loss’ voor een Smart Portfolio is ingesteld op 10%.
 • De toewijzing qua verhouding van elke Smart Portfolio kan in de loop van de tijd veranderen.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolios zijn een thematisch beleggingsinstrument dat is ontwikkeld door eToro. Hierbij zijn verschillende activa samengevoegd in een enkele portefeuille volgens een vooraf bepaalde marktstrategie of gericht op een specifiek marktsegment. De financiële experts van eToro bepalen de samenstelling van elke Smart Portfolioen doen dit samen met een algoritme voor lerende computers, dat is geprogrammeerd om risico’s te verminderen en winst te verhogen.

De BigTech Smart Portfolio groepeert bijvoorbeeld grote bedrijven uit de technologiesector, waarvan beleggers kunnen profiteren die in de sector als geheel willen beleggen.

Top Trader Smart Portfolios

De Top Trader Smart Portfolios, die leunen op het hulpmiddel CopyTrader, groeperen succesvolle beleggers in verschillende portefeuilles. De betrokken beleggers worden, vergelijkbaar met Market Smart Portfolios, geselecteerd door het investeringscomité van eToro en een geavanceerd algoritme dat zoekt naar specifieke handelskenmerken die voor winst zijn geoptimaliseerd.

De Smart Portfolio ‘GainersQtr’ groepeert bijvoorbeeld beleggers die consistente rendementen hebben behaald en die in het volgende kwartaal waarschijnlijk winst zullen maken volgens vooraf bepaalde parameters waarmee het algoritme van Smart Portfolio rekening houdt. De samenstelling van de Smart Portfolio wordt periodiek geactualiseerd, zodat een laag risico wordt behouden en de kans op winst wordt verhoogd.

Raadpleeg voor meer informatie over Smart Portfolios de pagina Smart Portfolios.

We hopen dat dit artikel u heeft geholpen om onze kopieersystemen beter te begrijpen. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via ons @CustomerService-prikbord op eToro, of lees meer informatie op onze hulppagina.