Uitleg van kopieersystemen van eToro

De sociale functies van eToro maken ons platform uniek op het gebied van online beleggen. Zowel het CopyTrader™-systeem als de Smart Portfolios-beleggingsstrategieën worden ondersteund door de gebruikersbasis van eToro. Deze telt meer dan 20 miljoen gebruikers uit 140 landen, en is ontworpen om beleggers te helpen bij het verkennen van nieuwe manieren om winst te maken.

Hoe werkt CopyTrader?

Het CopyTrader-systeem is een van de belangrijkste redenen waarom het platform wordt beschouwd als een van de leiders van de fintechrevolutie. Het algemene idee van de CopyTrader-tool is vrij eenvoudig: kies de handelaren die je wilt kopiëren, bepaal het bedrag dat je wilt beleggen en kopieer automatisch en in realtime alles wat ze doen, met één klik op de knop.

Naast het basisconcept van copy trading biedt het systeem nog een flink aantal extra elementen.

Voordat we beginnen, verwijzen we naar:

 • ‘Gekopieerde Handelaar’ als de handelaar waarin je belegt (die je kopieert)
 • ‘Kopieerder’ als de gebruiker die de kopieeractie uitvoert (d.w.z. jezelf)

Hier zijn een aantal belangrijke punten waar je rekening mee moet houden voordat je gaat kopiëren:

 • Het minimumbedrag om in een handelaar te beleggen is $ 200.
 • Het maximum aantal handelaren dat je tegelijkertijd kunt kopiëren is 100.
 • Het maximale bedrag dat je in één handelaar kunt beleggen is $ 2.000.000.
 • Het minimumbedrag voor elke gekopieerde positie is $ 1. Posities die niet aan het minimum voldoen, worden niet geopend.

CopyTrader automatische herallocatie

Ons automatisch herallocatiemodel voor kopiëren is ontworpen om jouw portefeuille en die van de gebruiker die je kopieert op elkaar af te stemmen. Wanneer de gekopieerde gebruiker wijzigingen aanbrengt in zijn of haar portefeuille, worden deze wijzigingen ook weerspiegeld in jouw gekopieerde portefeuille.

Deze functie automatiseert het proces van het aanpassen van de portefeuille om veranderingen in de beleggingen van de gekopieerde handelaar te weerspiegelen. Dit zorgt voor efficiëntie, risicobeheer en een vereenvoudigde beleggingservaring, vooral in snel veranderende marktomstandigheden. Het herallocatieproces wordt onder specifieke omstandigheden geactiveerd:

 • Een nieuwe kopie starten, geld toevoegen of opnemen, een gepauzeerde kopie hervatten: deze acties triggeren herallocatie om ervoor te zorgen dat je portefeuille overeenkomt met de huidige portefeuille en strategieën van de belegger.
 • Opnames door de gekopieerde belegger leiden tot een onmiddellijke herallocatie van je gekopieerde portefeuille. Omgekeerd leiden stortingen binnen 48 uur tot een herallocatie, zodat je de gelegenheid hebt om fondsen toe te voegen (als je daarvoor kiest).

Houd er rekening mee dat terwijl de herallocatie bezig is, het toevoegen of verwijderen van fondsen, het sluiten van individuele posities of het pauzeren van een open kopie beperkt is om de laatste verdeling van activa in de gekopieerde portefeuille vast te leggen.

 • Je wordt via meldingen in de app op de hoogte gesteld wanneer het herallocatieproces is voltooid.
 • Dit is meestal binnen twee werkdagen, waarna je je kopie weer gewoon kunt beheren.
 • Je kunt er echter op elk moment voor kiezen om de kopieerrelatie te stoppen.

Een nieuwe kopie starten

Wanneer je een nieuwe kopiebelegging opent, gebeurt dit op basis van het huidige percentage van de activa in de portefeuille van de Gekopieerde Handelaar. De portefeuilletoewijzing zal op elk moment hetzelfde zijn tussen jouw portefeuille en die van de Gekopieerde Handelaar.

 1. De gekopieerde belegging zal de huidige posities en toekomstige acties van de Gekopieerde Handelaar weerspiegelen, inclusief wijzigingen in SL en TP en het sluiten van de transactie, vanaf het moment dat je begint met kopiëren. Als de Gekopieerde Handelaar zijn SL uitbreidt door meer geld aan een positie toe te voegen, zal jouw SL overeenkomstig worden aangepast. Het bedrag van je positie blijft echter hetzelfde als het oorspronkelijke bedrag.
 2. Je kunt een specifieke gekopieerde transactie sluiten zonder het kopieeraccount te sluiten.
 3. Als de Gekopieerde Handelaar een positie opent in markten die gesloten zijn gedurende de tijd dat ze worden gekopieerd (bijv. marktonderbreking), opent het systeem een marktorder voor de Kopieerder. Zodra de markt open is, wordt de order uitgevoerd in een positie met de eerste marktkoers.
 4. Om alle gekopieerde transacties van één handelaar te zien, ga je naar je portefeuille en klik je op de naam van de Gekopieerde Handelaar.

Let op: De transacties worden allemaal op hetzelfde moment in je account geopend. Je ziet ze met een klein verlies dat de spread tussen de aankoop- en verkoopkoersen weerspiegelt, om je een realtime weergave te geven van de fondsen die je ontvangt als je de transactie sluit. Nieuwe transacties gebruiken het gerealiseerde vermogen (saldo + belegde middelen) als basis voor de verhoudingen van gekopieerde transacties. Bijvoorbeeld, een transactie die wordt geopend met 10% van het gerealiseerde vermogen van de Gekopieerde Handelaar zal een transactie openen in jouw kopieeraccount met 10% van het gerealiseerde vermogen in de kopieerrelatie.

**Deze algemene voorwaarden kunnen naar eigen goeddunken van eToro op elk moment worden gewijzigd.

‘Copy Stop-Loss’ (CSL – verliesstop kopiëren)

CSL is een functie die je de mogelijkheid geeft om je kopieerbelegging en Smart Portfolio effectief te beheren, door risicobeheer te bieden voor elke kopieerrelatie op basis van realtime winst-/verlieswaarden. Het is in feite een geautomatiseerd risicocontrolesysteem waarmee je controles kunt instellen voor de hele kopieerrelatie, met een dollarwaarde.

Het systeem stelt de CSL automatisch in op 40% van je totale belegde kopieerwaarde per kopieerrelatie. Daarom kun je er nu vanuit gaan dat wanneer de kopieerwaarde met 40% is gedaald, de CSL in werking treedt en de kopieerrelatie wordt beëindigd, waardoor het resterende geld naar je saldo wordt teruggeboekt. Het bereik waarop je de CSL handmatig kunt instellen ligt tussen 5% en 95%. De 5% waarde is een echt ‘vangnet’ dat alleen moet worden geactiveerd als bijna al het geld in die kopieerrelatie op is.
Bijvoorbeeld: Handelaar A wordt gekopieerd door Handelaar B met $ 1000. De CSL is ingesteld op 60% van het te retourneren vermogen op het account, wat in dit geval $ 600 is. Zodra het huidige vermogen, inclusief de winst/het verlies over alle transacties, is teruggebracht tot $ 600, wordt het hele kopieeraccount gesloten en worden de resterende fondsen (60% van het oorspronkelijke kopieerbedrag) teruggestort op het saldo van Handelaar B.

Wat gebeurt er als CSL in werking treedt?

Als je kopieerrelatie ongerealiseerde verliezen heeft van 40% van je toegewezen fondsen, treedt de CSL in werking en worden alle posities in die relatie gesloten. Het tabblad ‘geschiedenis’ op het platform bevat een kolom ‘Sluiting door’. De gesloten transacties worden in deze kolom gelabeld als ‘CSL’.


De CSL-waarde kan worden ingesteld op een waarde van minimaal 5% en maximaal 95% als vangnet. Houd er rekening mee dat het systeem niet toestaat dat je de CSL-waarde verlaagt tot een waarde die zo klein is dat het de sluiting van de CopyTrader-relatie onmiddellijk zou kunnen triggeren.

Als voorbeeld: Stel dat je een handelaar kopieert met $ 1000 en dat je momenteel $ 300 verliest, terwijl je CSL-waarde de standaard 60% is, en dat je de CSL-waarde wilt aanpassen. Je zult deze niet kunnen instellen op een waarde van 70% ($ 300 in dit geval) of minder, omdat dit zou leiden tot de onmiddellijke sluiting van de CopyTrader-relatie en alle onderliggende transacties. In dit geval is de maximale CSL die je kunt instellen 65%.

Houd er rekening mee dat de CSL-waarde verandert als je het kopieerbedrag wijzigt. Als je geld toevoegt of verwijdert van de Gekopieerde Handelaar, wordt de CSL-waarde opnieuw berekend als een percentage van het nieuwe kopieerbedrag.

Stel bijvoorbeeld dat je een handelaar met $ 1000 kopieert. Je belegging in deze handelaar heeft $ 900 van zijn waarde verloren, maar je blijft in deze kopieerrelatie geloven. Wanneer je nog eens $ 1000 aan die handelaar toewijst, wordt de CSL-waarde nu bijgewerkt en berekend op het nieuwe totaal van $ 2000 dat is toegewezen aan het kopiëren van deze handelaar. Onthoud dat je de CSL op elk moment kunt bijwerken.

SL voor gekopieerde transacties

De CSL is ingesteld om je totale blootstelling aan één handelaar te beperken. Omdat je gekopieerde transacties worden beschermd door de CSL, kunnen we meer flexibiliteit toestaan als het gaat om hun Stop Losses (SL).

Bij gewone transacties worden, wanneer je de SL verhoogt, vanuit het accountsaldo fondsen toegevoegd aan de transactie om de extra fondsen te vertegenwoordigen die nodig zijn om de transactie te ondersteunen.

Bij gekopieerde transacties worden er, wanneer de Gekopieerde Handelaar zijn SL verhoogt, geen extra fondsen afgetrokken van het totale kopieerbedrag. Daarom kan elke transactie 200%, zelfs 300% verliesgevend worden, wat de flexibiliteit geeft om de verliezen te herstellen zonder door de SL gesloten te worden en tegelijkertijd het kopieerbedrag voldoende saldo laat om extra transacties te dekken. Als de Gekopieerde Handelaar echter jouw ingestelde CSL bereikt met betrekking tot een totaal ongerealiseerd verlies, dan wordt de hele kopieerrelatie gesloten.

Dit verschil zorgt voor verschillende discrepanties tussen de gekopieerde transacties en de originele transacties:

We voegen geen fondsen toe aan gekopieerde transacties. Daarom kan het percentage van het beschikbare saldo van de kopie groter zijn dan het saldo van de Gekopieerde Handelaar.

De winst/het verlies van de gekopieerde transactie wordt berekend op basis van het oorspronkelijke bedrag dat in de transactie is belegd.

Kopiëren pauzeren of hervatten

Kopiëren pauzeren’ is een functie waarmee je kunt stoppen met het kopiëren van een handelaar zonder dat je daadwerkelijk alle op dat moment geopende posities sluit.

 • ‘Kopiëren pauzeren’ kan worden geactiveerd vanaf de portfoliopagina op eToro door te klikken op de instellingenknop en ‘Kopiëren pauzeren’.
 • Wanneer ‘Kopiëren pauzeren’ is geactiveerd, worden er geen nieuwe transacties geopend onder die kopieerrelatie. Alle momenteel geopende transacties zullen echter nog steeds de SL/TP en sluitacties van de Gekopieerde Handelaar kopiëren.
 • Je kunt de kopieerrelatie op elk gewenst moment hervatten door naar de portfoliopagina te gaan en te klikken op ‘Kopiëren hervatten’.

Kopiëren stopzetten

Als je helemaal wilt stoppen met het kopiëren van een belegger, kies je ‘Kopiëren stopzetten’ in het menu ‘Kopieerinstellingen’. Vervolgens heb je twee mogelijkheden om verder te gaan:

 • ‘Alles verkopen’, waarmee de kopie helemaal wordt afgesloten.
 • ‘Alles houden’, waarmee je alle gekopieerde posities naar je eigen portefeuille overbrengt, waar ze onafhankelijk van de kopie kunnen worden beheerd.
 • Je kunt ervoor kiezen om een specifieke kopiepositie te sluiten zonder de kopieerrelatie te stoppen. Het geld van deze positie wordt teruggestort op je kopieersaldo.

Fondsen toevoegen of verwijderen

Je kunt je kopiebelegging op elk moment aanvullen door extra fondsen toe te wijzen, die proportioneel zullen worden aangepast binnen je portefeuille. Op dezelfde manier heb je de mogelijkheid om niet-belegd geld op te nemen en terug te zetten naar je algemene ‘Beschikbaar geld’. Houd er rekening mee dat alleen niet-belegde fondsen kunnen worden opgenomen.

Hoe werken Smart Portfolios?

Smart Portfolios van eToro vormen een thematisch beleggingsinstrument dat is geprogrammeerd voor dubbelcijferig rendement op de lange termijn. Elke Smart Portfolio stelt verschillende activa of een groep beleggers samen en wordt voortdurend geoptimaliseerd via algoritmes voor lerende computers.

Algemene overwegingen voor Smart Portfolios:

 • Het minimale beleggingsbedrag bedraagt slechts $ 500.
 • De standaard ‘Stop Loss’ voor een Smart Portfolio is ingesteld op 10%.
 • De toewijzing qua verhouding van elke Smart Portfolio kan in de loop van de tijd veranderen.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolios zijn een thematisch beleggingsinstrument dat is ontwikkeld door eToro. Hierbij zijn verschillende activa samengevoegd in een enkele portefeuille volgens een vooraf bepaalde marktstrategie of gericht op een specifiek marktsegment. De financiële experts van eToro bepalen de samenstelling van elke Smart Portfolioen doen dit samen met een algoritme voor lerende computers, dat is geprogrammeerd om risico’s te verminderen en winst te verhogen.

De BigTech Smart Portfolio groepeert bijvoorbeeld grote bedrijven uit de technologiesector, waarvan beleggers kunnen profiteren die in de sector als geheel willen beleggen.

Top Trader Smart Portfolios

De Top Trader Smart Portfolios, die leunen op het hulpmiddel CopyTrader, groeperen succesvolle beleggers in verschillende portefeuilles. De betrokken beleggers worden, vergelijkbaar met Market Smart Portfolios, geselecteerd door het investeringscomité van eToro en een geavanceerd algoritme dat zoekt naar specifieke handelskenmerken die voor winst zijn geoptimaliseerd.

De Smart Portfolio ‘GainersQtr’ groepeert bijvoorbeeld beleggers die consistente rendementen hebben behaald en die in het volgende kwartaal waarschijnlijk winst zullen maken volgens vooraf bepaalde parameters waarmee het algoritme van Smart Portfolio rekening houdt. De samenstelling van de Smart Portfolio wordt periodiek geactualiseerd, zodat een laag risico wordt behouden en de kans op winst wordt verhoogd.

Raadpleeg voor meer informatie over Smart Portfolios de pagina Smart Portfolios.

We hopen dat dit artikel u heeft geholpen om onze kopieersystemen beter te begrijpen. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via ons @CustomerService-prikbord op eToro, of lees meer informatie op onze hulppagina.