Algemene Risicoverklaring

Deze verklaring verstrekt u informatie over de risico’s die gepaard gaan met beleggingsproducten waarin u kunt beleggen via diensten die u door de eenheden van de eToro Group worden aangeboden. eToro levert een breed assortiment van beleggingsdiensten met betrekking tot een aantal producten via diens gereguleerde eenheden: eToro (Europe) Ltd., goedgekeurd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), eToro (UK) Ltd., goedgekeurd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA), en
eToro AUS Capital Limited, bevoegd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

eToro biedt verschillende beleggingsproducten, waaronder aandelen, via aandelenbeurzen verhandelde fondsen (Exchange Traded Funds, ETF’s) en cryptovaluta’s, waarbij u het onderliggende activum koopt. Daarnaast biedt eToro contracten voor verschillen (contracts for differences, CFD’s) die blootstelling bieden aan valuta’s, grondstoffen en indices.

Alle transacties met betrekking tot aandelen, ETF’s of cryptovaluta’s waarop eToro u de optie biedt een hefboom te gebruiken (momenteel niet beschikbaar voor cryptovaluta’s) of toestaat short-transacties uit te voeren en/of alle Copy Trading-transacties (inclusief Smart Portfolios) worden beschouwd als CFD-transacties.

eToro biedt beleggers tevens de mogelijkheid de onderliggende cryptovaluta’s, aandelen of ETF’s (d.w.z. KOOP-transacties op dergelijke activa met 1X hefboom) te kopen, aan te houden en te verkopen. Alle transacties met betrekking tot cryptovaluta’s zijn onderhevig aan het addendum voor handelen in cryptovaluta’s (‘addendum handelen in cryptovaluta’s’).

Aangezien markten voor cryptovaluta gedecentraliseerd en niet-gereguleerd zijn, zijn onze diensten voor beleggen in cryptovaluta, zoals gedefinieerd in het Addendum voor beleggen in cryptovaluta, niet-gereguleerde diensten die niet worden beheerst door een specifiek Europees kader voor regelgeving (inclusief MIFID). Als klanten van eToro (Europe) Ltd. onze diensten voor beleggen in cryptovaluta en diensten voor beleggen in CFD’s voor cryptovaluta gebruiken, profiteren ze daarom niet van de bescherming die beschikbaar is voor cliënten die gereguleerde beleggingsdiensten genieten, zoals toegang tot het ‘Investor Compensation Fund’ voor klanten van Cypriotische beleggingsondernemingen en de ‘Financial Ombudsman Service’ voor geschillenbeslechting. Klanten van eToro (Europe) Ltd. blijven profiteren van de regelgeving met betrekking tot beste uitvoering en cliëntengeld en veilige bewaring van activa van cliënten. Klanten van eToro (UK) Ltd. die alleen gebruik maken van de diensten voor beleggen in cryptovaluta (en niet van beleggen in CFD’s voor cryptovaluta), profiteren niet van de bescherming die beschikbaar is voor klanten die gereguleerde beleggingsdiensten genieten, zoals toegang tot het Compensatieschema voor financiële diensten (Financial Services Compensation Scheme – FSCS) en de Financial Ombudsman Service voor geschillenbeslechting. We zullen ons inspannen om u te laten profiteren van de regelgeving met betrekking tot beste uitvoering en de veilige bewaring van activa van klanten.

Al deze producten kennen een hoog risico en zijn voor veel beleggers ongeschikt. In deze verklaring wordt u informatie verstrekt over de risico’s die verband houden met deze producten, maar in het onderhavige document worden niet alle risico’s uitgelegd, noch hoe deze risico’s betrekking hebben op uw persoonlijke omstandigheden. Als u twijfelt, dient u professioneel advies in te winnen. Het is belangrijk dat u de risico’s volledig begrijpt vóórdat u besluit om via eToro te handelen, dat u over voldoende financiële middelen beschikt voor het dragen van dergelijke risico’s en dat u uw posities zorgvuldig controleert. Beleggen levert risico op voor uw vermogen. U dient geen geld te beleggen dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen, maar maar u kunt niet meer verliezen dan het eigen vermogen in uw account.

NIETTEGENSTAANDE ENIGE AFWIJKINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN/OF DEZE ALGEMENE RISICOVERKLARING, KOMEN FRANSE INGEZETENEN IN AANMERKING VOOR INTRINSIEKE BESCHERMING. OVEREENKOMSTIG EN ONAFHANKELIJK VAN DE VOLATITITEIT VAN DE MARKT, ZAL HUN MAXIMALE VERLIES MET BETREKKING TOT ELKE TRANSACTIE HET TOTALE BEDRAG ZIJN DAT IN EEN DERGELIJKE TRANSACTIE IS BELEGD, EN ZOALS DOOR DEZE GEBRUIKERS VAN TIJD TOT TIJD WORDT BIJGEWERKT.

CFD’s

CFD betekent ‘Contract For Difference’ (contract voor verschil), wat betekent dat u het onderliggende activum niet koopt, maar in plaats daarvan een contract koopt om te compenseren voor het verschil in de start- en de eindprijs van het activum. Bij het verhandelen van CFD’s verhandelt u meestal op basis van marge, wat betekent dat u slechts een klein percentage van de totale waarde van uw positie hoeft te storten. Dit staat bekend als ‘leverage’ (hefboomwerking), en zelfs kleine marktbewegingen kunnen een grote impact hebben, negatief of positief, op uw beleggingsrekening.

Als de markt nadelig voor u beweegt, kunt u een totaal verlies oplopen dat groter is dan de belegging die in een bepaalde positie is gemaakt. U bent verantwoordelijk voor alle verliezen in uw account tot aan de waarde van het eigen vermogen in uw account.

Alvorens te beslissen om op basis van marge te beleggen, moet u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicoprofiel in overweging nemen. Onze CFD’s zijn op geen enkele beurs genoteerd. CFD’s brengen meer risico met zich mee dan het beleggen in beursproducten, aangezien marktliquiditeit niet kan worden gewaarborgd en omdat het moeilijker kan zijn om een bestaande positie te liquideren. De prijzen en andere voorwaarden zijn door ons vastgesteld in overeenstemming met onze verplichting om de beste uitvoering te bieden, zoals uiteengezet in ons beleid voor het uitvoeren van orders, en om redelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene voorwaarden te handelen. De kenmerken van onze CFD’s kunnen aanzienlijk verschillen van de werkelijke onderliggende markt of het werkelijk onderliggende instrument. De volledige details van al onze CFD’s worden vermeld op onze website. Wat betreft bedrijfsgebeurtenissen met betrekking tot de onderliggende activa: we streven er niet naar om winst uit onze klanten te genereren door de gevolgen van bedrijfsgebeurtenissen, zoals rechtenkwesties, overnames, fusies, aandelenverdelingen of consolidaties en open aanbiedingen. We streven ernaar om de behandeling te weerspiegelen die we ontvangen, of zouden ontvangen, als we onze blootstelling ten opzichte van u in de onderliggende markt zouden afdichten. Uiteindelijk handelt u echter niet in de onderliggende markt, en daarom kan de behandeling die u met betrekking tot onze CFD’s ontvangt, bijgevolg minder voordelig zijn dan indien u eigenaar zou zijn van het onderliggende instrument.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico met zich mee dat u geld verliest. 74% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s met deze provider. Ga na of u begrijpt hoe CFD’s werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.

CFD’s zijn niet geschikt voor personen die op de lange termijn beleggen. Als u een CFD over een lange periode opent, stijgen de bijbehorende kosten (zoals nachtelijke kosten), en kan het wellicht voordeliger zijn om in plaats daarvan de onderliggende activa te kopen. Er kunnen zich plotselinge marktbewegingen voordoen, ook wel ‘gapping’ genoemd, waardoor de prijzen van onderliggende activa dramatisch bewegen. ‘Gapping’ kan optreden wanneer de onderliggende markt is gesloten, wat betekent dat de prijs op de onderliggende markt op een significant ander niveau kan openen, en tegen een minder voordelige prijs voor u.

Wanneer u openstaande posities heeft, moet u ervoor zorgen dat uw account voldoet aan onze marge-eisen, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Daarom moet u, als onze prijs nadelig voor u beweegt, of als onze marge-eisen zijn veranderd, ons op korte termijn mogelijk aanzienlijke extra fondsen voor uw marge verstrekken om uw openstaande posities te behouden. Als u dit niet doet, hebben we het recht om een, meerdere of al uw posities te sluiten en bent u als enige verantwoordelijk voor eventuele verliezen die hieruit voortvloeien.

Geschiktheid

Voordat we een account voor u openen, dienen we te beoordelen of het/de product(en) en/of diensten waarvoor u heeft gekozen, geschikt voor u zijn, en om u waarschuwen als op basis van de door u aan ons verstrekte informatie een product of dienst niet geschikt voor u is. Als u besluit om door te gaan en een account bij ons te openen, bevestigt u dat u de risico’s kent en begrijpt.

Positiecontrole

Verder dient u te waarborgen dat u op elk moment posities van uw account kunt volgen, aangezien u daarvoor uitsluitend verantwoordelijk bent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van posities van uw account.

Uitvoering

Hoewel het eToro-handelsplatform geautomatiseerd is en wij u de best mogelijke verwerking ter beschikking stellen, is het mogelijk dat de marktprijs kan veranderen tussen de tijd van bestelling en de tijd van uitvoering en daarom kunnen we niet garanderen dat de gevraagde prijs gelijk zal zijn aan de prijs waarvoor de bestelling wordt uitgevoerd. De prijs die u ontvangt, kan in uw voordeel of in uw nadeel zijn.

Om verliezen te beperken, vragen we u om ‘stop loss’-limieten (verliezen stopzetten) te kiezen. Deze ingestelde limieten sluiten uw positie automatisch af wanneer een door u gekozen prijslimiet wordt bereikt. Er zijn echter omstandigheden waarin een ‘stop loss’-limiet niet volledig effectief is, bijvoorbeeld wanneer snelle prijsbewegingen plaatsvinden of de markt wordt gesloten.

Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan het online uitvoeren van overeenkomsten via beleggingssystemen, waaronder, maar niet beperkt tot, software- en hardwarefouten en onderbrekingen van het internet.

Copy Trading

eToro biedt functies op het gebied van sociaal beleggen. Bij het besluiten een specifieke handelaar of handelaars te kopiëren en/of een bepaalde strategie te volgen, dient u uw volledige financiële situatie, inclusief financiële verplichtingen, te overwegen en u begrijpt dat het gebruik van functies op het gebied van sociaal handelen zeer speculatief is en dat u aanzienlijke verliezen kunt lijden die het bedrag overschrijden dat wordt gebruikt om een handelaar of handelaars te kopiëren. De risico’s die gepaard gaan met functies op het gebied van sociaal beleggen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, geautomatiseerde handel, waarbij het openen en het afsluiten van transacties in uw account zonder uw handmatige tussenkomst plaatsvindt.

U kunt hier meer lezen over de risico’s van Copy Trading.

Cryptovaluta’s

 • Beleggingsrisico’s
  • Aangezien markten voor cryptovaluta gedecentraliseerd en niet-gereguleerd zijn, zijn onze diensten voor beleggen in cryptovaluta niet-gereguleerde diensten die niet worden beheerst door een specifiek Europees kader voor regelgeving (inclusief MIFID). Dit betekent dat er geen centrale bank is die corrigerende maatregelen kan nemen om de waarde van cryptovaluta te beschermen tijdens een crisis of die meer eenheden kan uitgeven. Als klanten van eToro (Europe) Ltd. onze diensten voor beleggen in cryptovaluta en diensten voor beleggen in CFD’s voor cryptovaluta gebruiken, profiteren ze daarom niet van de bescherming die beschikbaar is voor cliënten die gereguleerde beleggingsdiensten genieten, zoals toegang tot het ‘Investor Compensation Fund’ voor klanten van Cypriotische beleggingsondernemingen en de ‘Financial Ombudsman Service’ voor geschillenbeslechting. Klanten van eToro (Europe) Ltd. blijven profiteren van de regelgeving met betrekking tot beste uitvoering en cliëntengeld en veilige bewaring van activa van cliënten.

Klanten van eToro (UK) Ltd. die alleen gebruik maken van de diensten voor beleggen in cryptovaluta (en niet van beleggen in CFD’s voor cryptovaluta), profiteren niet van de bescherming die beschikbaar is voor klanten die gereguleerde beleggingsdiensten genieten, zoals toegang tot het Compensatieschema voor financiële diensten (Financial Services Compensation Scheme – FSCS) en de Financial Ombudsman Service voor geschillenbeslechting. We zullen ons inspannen om u te laten profiteren van de regelgeving met betrekking tot beste uitvoering en de veilige bewaring van activa van klanten.

 • DE MARKTEN VOOR CRYPTOVALUTA WORDEN ALLEEN BEPAALD DOOR VRAAG EN AANBOD. De markt voor cryptovaluta is een dynamische markt en de betrokken prijzen zijn vaak zeer onvoorspelbaar en extreem volatiel. De prijzen van cryptovaluta zijn meestal niet transparant, hoogst speculatief en vatbaar voor marktmanipulatie. In het ergste geval kan het product waardeloos worden.
 • Het is belangrijk onderscheid te maken tussen richtprijzen die in grafieken worden getoond en handelsprijzen die op ons handelsplatform worden getoond. Richtprijzen vormen slechts een indicatie van het marktniveau. Omdat de markten voor cryptovaluta gedecentraliseerd zijn, wat betekent dat er geen enkele centrale plaats voor uitwisseling bestaat waar alle transacties worden uitgevoerd, kan elke marktmaker enigszins verschillende prijzen noteren. Bijgevolg zijn de getoonde prijzen die in een grafiek van ons of van een derde ter beschikking worden gesteld, slechts ‘richtprijzen’ en niet noodzakelijkerwijs daadwerkelijke ‘handelsprijzen’ voor het uitvoeren van beleggingen.
 • Beleggingen in cryptovaluta lopen als gevolg van de anonimiteit van transacties het risico te worden misbruikt voor illegale activiteiten en beleggers kunnen nadelig worden beïnvloed indien instanties voor wetshandhaving mogelijke ongeoorloofde activiteiten onderzoeken.
 • DAAROM MOETEN CRYPTOVALUTA WORDEN GEZIEN ALS ACTIVA MET EEN EXTREEM HOOG RISICO EN MAG U NOOIT MIDDELEN BELEGGEN WAARVAN U ZICH HET VERLIES NIET KUNT VEROORLOVEN. Gezien het bovenstaande zijn cryptovaluta niet voor alle beleggers geschikt. U dient niet in deze producten te beleggen, tenzij u over de benodigde kennis en deskundigheid beschikt, en u de kenmerken van deze producten en uw blootstelling aan risico begrijpt. U dient ook overtuigd te zijn van de geschiktheid van het product voor u gezien uw omstandigheden en financiële positie. Daarnaast kan het gebruik van onze diensten nooit als veilige belegging worden beschouwd, maar in plaats daarvan alleen als belegging met een inherent risico op verlies. Bovendien wordt onze eigen marge aan online offertes toegevoegd, waardoor transacties op onze websites nog volatieler is.
 • Het risico op verlies bij het beleggen in cryptovaluta kan aanzienlijk zijn. Daarom moet u, in het licht van uw omstandigheden en financiële middelen, zorgvuldig overwegen of dergelijke beleggingen bij u passen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u al het geld in uw account kunt verliezen. Als de markt zich nadelig beweegt ten opzichte van uw positie, kunt u door ons worden verzocht om op korte termijn een aanzienlijke hoeveelheid aan middelen als aanvullende marge te leveren om uw positie te behouden. Als u de vereiste middelen niet binnen de door ons aangegeven termijn verstrekt, kan uw positie met verlies worden geliquideerd en bent u aansprakelijk voor het eventuele tekort in uw account.
 • eToro staat momenteel toe om in het weekend in cryptovaluta te beleggen en behoudt zich het recht voor om dit niet te doen. eToro kan naar eigen goeddunken de handel in cryptovaluta alleen van maandag tot en met vrijdag toestaan. Aangezien uitwisseling van cryptovaluta tijdens het weekend kan plaatsvinden, kan er een significant verschil zijn tussen de sluiting op vrijdag en de opening op zondag. Alle dergelijke factoren kunnen ertoe leiden dat u een bestelling op een specifieke handelsdag niet kunt voltooien, of dat een bestelling voor een aanzienlijk minder gunstige prijs wordt voltooid.
 • Bij bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden als er onvoldoende liquiditeit in de markt is en de markt een limiet voor dagelijkse prijsschommelingen (‘limit move’) bereikt.
 • Bepaalde crypto-activa kunnen additionele of specifieke risico’s met zich meebrengen.
 • Nieuw uitgegeven cryptocurrencies kunnen additionele risico’s met zich meebrengen waar u rekening mee moet houden. Er kan beperkte liquiditeit zijn of moeilijkheden om het activum te verhandelen nadat u het gekocht hebt. Dit betekent dat prijzen volatiel kunnen zijn en snel op en neer kunnen gaan. De liquiditeit kan beperkt zijn. Dit is allemaal afhankelijk van vraag en aanbod. eToro heeft geen invloed op deze externe factoren.
 • Risico’s van ‘blockchain’. Aangezien blockchain een onafhankelijk, openbaar peer-to-peernetwerk is en op geen enkele manier of wijze door eToro wordt beheerd, is eToro niet verantwoordelijk voor enige fouten en/of vergissingen en/of inbreuk die kan plaatsvinden in blockchain of in andere netwerken waarin de cryptovaluta’s worden uitgegeven en/of verhandeld. U bent gebonden en onderhevig aan eventuele veranderingen en/of wijzigingen in het blockchain-systeem en u bent onderworpen aan de wetgeving die van toepassing kan zijn op blockchain. We verstrekken geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de blockchain-functionaliteit, noch voor enige inbreuk op de beveiliging van blockchain.
 • Gebruik van protocollen voor cryptovaluta. eToro is niet de eigenaar van, noch controleert eToro de onderliggende softwareprotocollen waarmee het gebruik wordt beheerd van cryptovaluta’s waarin u via ons platform kunt beleggen. In het algemeen zijn de onderliggende protocollen open source (‘open bron’) en iedereen kan deze gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren. eToro is niet verantwoordelijk voor de werking van de onderliggende protocollen en eToro garandeert hun functionaliteit, veiligheid of beschikbaarheid niet. De gebruiksregels (‘forks’) van de onderliggende protocollen zijn onderhevig aan plotselinge wijzigingen en dergelijke ‘forks’ kunnen de waarde, functie en/of zelfs de naam wijzigen van de cryptovaluta die eToro voor uw voordeel aanhoudt. In het geval van een ‘fork’ kan eToro diens handelingen tijdelijk opschorten (met of zonder kennisgeving vooraf) en kan eToro (a) zijn systemen configureren of opnieuw configureren, of (b) besluiten om het gehele protocol waarvoor een ‘fork’ is uitgevoerd, niet te ondersteunen (of te stoppen). eToro mag, maar is niet verplicht om dit te doen, uw account aanpassen met betrekking tot een ‘fork,’ afhankelijk van de omstandigheden bij elke gebeurtenis die van invloed kan zijn op een specifieke cryptovaluta die door u wordt aangehouden.
 • Risico’s van derden. We kunnen ervoor kiezen om eventuele bestellingen via derden uit te voeren en/of om eventueel fiduciair geld en cryptovaluta via derden aan te houden. Dergelijke derden zijn geen banken die hun fiduciair geld/virtuele valuta als onderpand bewaren. Als een dergelijke derde geld verliest, tekortschiet of failliet gaat, is er geen specifieke juridische bescherming die u dekt voor verliezen die voortvloeien uit enige middelen die u mogelijk bij deze derde heeft aangehouden, zelfs als die partij bij een nationale autoriteit is geregistreerd. Afhankelijk van de structuur en veiligheid van de digitale portefeuille, zijn sommige hiervan kwetsbaar voor ‘hacks’, wat kan resulteren in de diefstal van virtuele valuta of verlies van activa van klanten. eToro is niet verantwoordelijk in het geval van verliezen die door dergelijke derden zijn veroorzaakt.
 • Geschrapte en/of niet-ondersteunde cryptovaluta: Als op een gegeven moment een van de cryptovaluta’s die het onderwerp van uw bestelling vormt, wordt geschrapt en/of we om het even om welke reden de handel in deze cryptovaluta’s niet meer ondersteunen, dan wordt de betreffende bestelling onmiddellijk afgesloten. Als aan eToro wordt gemeld dat het uitwisselen van een cryptovaluta die u in uw account aanhoudt, waarschijnlijk zal worden geschrapt en/of verwijderd en/of geannuleerd (sommige hiervan of alle) en eToro is naar eigen goeddunken niet in staat te handelen in dergelijke cryptovaluta’s, dan zal eToro pogen de cryptovaluta’s namens u te verkopen op een dergelijk tijdstip, voor een dergelijke prijs en op zodanige wijze als door u wordt bepaald.

Geautomatiseerde handel en internetrisico’s

Bij het handelen via onze website en/of toepassingen kunnen systeemfouten optreden. U dient zich bewust te zijn van de risico’s die het gevolg kunnen zijn van een systeemfout, wat kan betekenen dat uw bestelling wordt vertraagd of mislukt.

U erkent dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van een op internet gebaseerd beleggingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, het falen van hardware, software en internetverbindingen, het risico van van schadelijke software, het risico dat derden ongeoorloofde toegang verkrijgen tot informatie en/of bezittingen (inclusief uw cryptovaluta) die voor u worden opgeslagen, cyberaanvallen, de netwerkstoringen bij cryptovaluta (zoals ‘blockchain’), computervirussen, communicatiestoringen, storingen, fouten, vervormingen of vertragingen die u mogelijk kunt ondervinden bij het beleggen via de diensten, ongeacht hoe deze worden veroorzaakt, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen of andere malware die van invloed kan zijn op uw computer of andere apparatuur, of ‘phishing’, ‘spoofing’ of andere aanvallen. U dient zich er ook bewust van te zijn dat sms- en e-maildiensten kwetsbaar zijn voor ‘spoofing’- en ‘phishing’-aanvallen en dat u voorzichtig dient te zijn bij het beoordelen van berichten die van eToro afkomstig lijken te zijn.

Vergoedingen en kosten

Onze vergoedingen en kosten staan vermeld op onze website etoro.com in het gedeelte ‘Vergoedingen.’ Wees u bewust van alle kosten en vergoedingen die op u van toepassing zijn, omdat deze kosten en vergoedingen van invloed zullen zijn op uw winstgevendheid.

Informatie

Alle adviezen, al het nieuws, alle onderzoeken, analyses, prijzen of enige andere informatie op deze website worden als algemene opmerkingen over de markt ter beschikking gesteld en vormen geen beleggingsadvies. eToro is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit beleggingen op basis van aanbevelingen, voorspellingen of andere verstrekte informatie.

In het verleden behaalde prestaties

In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen.

Valutarisico

Uw account bij eToro wordt in USD aangehouden, wat kan verschillen van de door u gebruikte valuta bij stortingen. U dient daarom rekening te houden met valutaschommelingen. Zie ook het blogartikel van eToro over de invloed van valutaschommelingen op de winst en het verlies.

Risico’s van SPAC

Beleggen in SPAC’s brengt andere risico’s met zich mee dan beleggen in andere aandelen op eToro. In tegenstelling tot andere beursgenoteerde bedrijven zijn SPAC’s tijdens hun beursgang blanco cheque-bedrijven. Dit houdt in dat er geen werkend bedrijf achter zit. U vertrouwt het realiseren van uw investering toe aan de managers van de SPAC’s. Er is geen garantie dat SPAC’s worden beheerd door individuen en bedrijven die daarvoor bevoegd of gekwalificeerd zijn. U dient de IPO-prospectus van de SPAC en alle rapporten of andere belangrijke documenten die ingediend of gepubliceerd zijn te lezen zodat u de voorwaarden van uw investeringen en de economische belangen en motivaties van de SPAC waarin u belegt, begrijpt. SPAC’s die niet binnen een bepaalde periode een overname uitvoeren, worden geliquideerd. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat u het geld dat u direct in de SPAC heeft geïnvesteerd, of een deel ervan, niet terugkrijgt. Indien een SPAC geliquideerd wordt, verliezen de aandelen in de SPAC waarschijnlijk ook hun waarde. Klik hier voor meer informatie over de specifieke risico’s van beleggen in SPAC’s.

 

Risico’s van handel tijdens verlengde uren

Er is over het algemeen minder handelsvolume tijdens de verlengde handelsuren. Bijgevolg kunnen prijsbewegingen volatieler zijn en minder representatief voor het bredere marktsentiment. Handelaren kunnen het volgende ervaren:

 • Lagere liquiditeit: Er zijn meestal minder kopers en verkopers tijdens verlengde handelsuren, wat kan resulteren in minder handelsvolume en grotere bid-ask spreads. Dit kan het moeilijker maken om transacties uit te voeren tegen gewenste prijzen.
 • Hogere volatiliteit: Lagere liquiditeit kan ook leiden tot grotere prijsvolatiliteit, met mogelijk snelle en significante prijsbewegingen.
 • Meer concurrentie: Handelaren met verlengde handelsuren kunnen ook concurreren met professionele handelaren en institutionele beleggers die toegang hebben tot meer middelen.
 • Risico van veranderende prijzen: De prijzen van effecten die tijdens verlengde handelsuren worden verhandeld, weerspiegelen mogelijk niet de prijzen aan het einde van de reguliere handelsuren of bij de opening de volgende ochtend. Als gevolg hiervan kun je een lagere prijs ontvangen wanneer je deelneemt aan de verlengde handelsuren dan je zou ontvangen tijdens de reguliere handelsuren.
 • Risico van nieuwsaankondigingen: Normaal gesproken doen emittenten nieuwsaankondigingen die de prijs van hun effecten kunnen beïnvloeden na de reguliere handelsuren. Ook wordt er vaak belangrijke financiële informatie aangekondigd buiten de reguliere handelsuren. Als je handelt tijdens verlengde handelsuren kunnen deze aankondigingen tijdens de handel plaatsvinden en, indien gecombineerd met een lagere liquiditeit en hogere volatiliteit, een overdreven en onhoudbaar effect hebben op de prijs van een effect.
 • Risico van grotere spreads: De spread verwijst naar het verschil tussen de prijs waartegen je een effect kunt kopen en de prijs waartegen je het kunt verkopen. Lagere liquiditeit en hogere volatiliteit in het geval van handel tijdens verlengde handelsuren kunnen resulteren in bredere spreads dan normaal voor een bepaald effect.