Privacybeleid van eToro voor sociaal beleggen

Dit privacybeleid (het “Beleid”) zet uiteen hoe eToro Group Limited, eToro (Europe) Limited, eToro UK Limited, eToro X Limited, eToro USA LLC en/of andere bedrijven van de eToro Group van wiens diensten/website u gebruikmaakt (gezamenlijk “eToro”, “wij” of “ons” en het lid van de eToro group van wiens diensten u gebruikmaakt, de “eToro Entiteit”), de persoonlijke informatie van zijn gebruikers en klanten verzamelt, gebruikt en beheert. We raden u aan om het Beleid aandachtig door te lezen, aangezien het deel uitmaakt van de algemene voorwaarden, handelsvoorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende eToro Entiteit, al naargelang het geval.  In het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, is de eToro Entiteit de ‘beheerder’ van de persoonlijke gegevens die via www.etoro.com, overige websites van de eToro Group, widgets, mobiele applicaties en overige platformen (gezamenlijk de “Website”) worden verzameld, en het is het bedrijf waarmee u contact kunt opnemen, indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens (zie Contact met ons opnemen” hieronder).

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

Wanneer u zich aanmeldt of registreert voor een eToro-account en/of diensten.

Wanneer u zich aanmeldt voor een eToro-account en/of diensten, verzamelen we basisinformatie over u, waaronder uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt deze informatie rechtstreeks aan ons verstrekken of door u aan te melden met uw account/dienst van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook of Google (zie “Gegevensverzameling via Derden” hieronder). We gebruiken de informatie die we over u hebben verzameld om:

 • Uw account aan te maken en te beheren;
 • U toegang te verschaffen tot eToro via inloggen;
 • Contact met u op te nemen met betrekking tot uw account en/of de diensten die eToro aanbiedt (zie “eToro Updates” hieronder).

Wanneer u informatie verstrekt om uw profiel samen te stellen

Nadat u een eToro-account hebt aangemaakt, vragen we u om aanvullende informatie over uzelf te verstrekken om uw “Profiel” te voltooien. De informatie waar we naar vragen kan zijn: uw geslacht, geboortedatum, adres, burgerservicenummer (of elk ander identificatienummer dat door de overheid is verstrekt), nationaliteit en verblijfstatus, btw-nummer en informatie over uw handelservaring, opleiding, bron van inkomsten, beleggingsdoelen en investeringslust, beroep, werkgever en functie, jaarinkomen, beleggingsportefeuille, totaal in kas en liquide middelen en soortgelijke andere details/vragen die eventueel nodig zijn voor het opmaken van uw profiel en die van tijd tot tijd door ons herzien kunnen worden. We vragen u ook om een kopie te verstrekken van een identiteitsbewijs, zoals bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart, een energierekening of een soortgelijk document dat door ons kan worden opgevraagd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Meer informatie over het identificatieproces kunt u vinden in de algemene voorwaarden, handelsvoorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende eToro Entiteit, al naargelang het geval. We gebruiken de informatie die u in uw Profiel verstrekt om:

 • uw identiteit te controleren en verplichte controles uit te voeren overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot ‘weet wie uw klant is’, tegengaan van het witwassen van geld, fraude, sancties en het natrekken van politiek prominente personen.
 • contact met u op te nemen over account-gerelateerde zaken, inclusief maar niet beperkt tot het opvragen van aanvullende informatie en/of documenten.
 • de producten en diensten die we via de Website aanbieden op uw situatie af te stemmen, inclusief maar niet beperkt tot het beoordelen van de geschiktheid of wenselijkheid van het gebruik van onze diensten en/of producten, waaronder onze ‘high-leveraged’ handelsdiensten en sociale handelsfuncties;
 • uw kredietrisico te beoordelen;
 • uw risicoscore te bepalen op basis van de parameters die door eToro zijn vastgesteld;
 • te beoordelenof u in aanmerking komt als zakelijke klant;
 • dossiers bij te houden ten aanzien van onze bedrijfsactiviteiten;
 • beveiligingsmaatregelen in te stellen om uw account te beveiligen, inclusief maar niet beperkt tot authenticatie op basis van twee elementen; en
 • om u meldingen over uw account, algemene updates, marktupdates en overige marketingberichten te sturen, inclusief maar niet beperkt tot de diensten en producten die door de leden van de eToro Group worden aangeboden.

U bent niet verplicht om uw Profiel volledig in te vullen, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, dan kan het zijn dat niet alle eToro-functies voor u beschikbaar zijn.

U kunt uw Profiel op elk gewenst moment updaten door naar de “Account”-pagina te gaan in het Instellingen-menu. We raden u aan om regelmatig uw Profiel te updaten om ervoor te zorgen dat de eToro-functies die u worden aangeboden, geschikt zijn voor uw huidige situatie. U stemt er verder mee in dat u op verzoek van eToro op elk gewenst moment dergelijke informatie updatet, indien eToro van mening is dat de verstrekte informatie onwaar, onjuist, onvolledig en/of inconsistent is met de overige informatie die u hebt verstrekt. U bevestigt dat dergelijke informatie betrouwbaar is en dat u verantwoordelijk bent voor enige schade of verlies die voortvloeit uit onjuistheden, inclusief maar niet beperkt tot de ongeschiktheid van een dienst/product op basis van uw profiel.

We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen afkomstig van derden, indien wij uw identiteit moeten controleren als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen. Deze derden kunnen bijvoorbeeld instanties voor identiteitscontrole, kredietwaardigheidsbureaus of soortgelijke instanties zijn.

Wanneer u handelt op eToro (met een echt of virtueel account)

We houden al uw activiteiten op de Website bij, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud die u publiceert, de bezochte pagina’s, uw accountgegevens, waaronder (maar niet beperkt tot) het tijdstip, bedrag en valuta van alle stortingen/opnames en/of gedane transacties, alle geldstromen, de betalingsmethode, het gebruikte apparaat en/of uw IP-adres en alle overige netwerk-identifiers. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden, naast hetgeen hierboven is genoemd in Wanneer u zich aanmeldt of registreert voor een eToro-account en/of diensten, “Sociaal handelsplatform van eToro” en Wanneer u informatie verstrekt over uw profiel:

 • om te voldoen aan onze reglementaire en overige wettelijke verplichtingen;
 • om de inhoud die u publiceert te controleren;
 • om transacties te beheren, waaronder stortingen, terugboekingen en betalingen;
 • om de handelsactiviteit op eToro te controleren, inclusief het waarnemen van onregelmatigheden ten aanzien van betalingen en handelstransacties en het opsporen van eventuele illegale praktijken; en
 • om vast te stellen of er misbruik wordt gemaakt van een bepaalde betaalmethode.

Wanneer u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail, post of een andere functie aangeboden door eToro, bijv. chat, dan verzamelen we de informatie die u ons verstrekt. We gebruiken deze informatie om uw opmerkingen of vragen aan ons te bekijken, te onderzoeken en te beantwoorden. We wijzen u erop dat we alle inkomende telefoongesprekken vastleggen.

Wanneer een eToro-gebruiker u uitnodigt om eToro te gebruiken

Gebruikers van eToro kunnen hun vrienden of familieleden uitnodigen om een account aan te maken. We verzamelen alleen de e-mailadressen van de personen die door gebruikers worden uitgenodigd om lid te worden van eToro. eToro gebruikt ze ook alleen om op verzoek van de bestaande gebruikers deze personen een uitnodiging te sturen.

Informatie die we automatisch over u verzamelen

De informatie die we automatisch over u verzamelen, kan zijn: uw Internet Protocol (IP)-adres, softwareconfiguratie, aanvullende gebruiksinformatie, gegevens over de geografische locatie, besturingssysteem en het gebruik van Cookies. Indien u geen eToro-account hebt, kunnen we uw identiteit gewoonlijk niet achterhalen op basis van deze informatie.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij naar uw computer versturen, waar ze worden opgeslagen en kunnen worden gelezen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over eToro’s gebruik van Cookies (beschikbaar op: www.etoro.com/nl/customer-service/cookies/).

Gegevensverzameling door derden

Wanneer u een eToro-website gebruikt of hiermee verbinding maakt, of via een platform van derden, zoals Facebook of een andere website, stemt u in met toegang en/of verzameling door ons van bepaalde informatie op uw profiel/uw account op het platform van derden (of via cookies die op uw apparaat zijn geplaatst door een dergelijk platform van derden), zoals is toegestaan conform de voorwaarden van de overeenkomst en uw privacy-instellingen op het platform van derden. We delen dergelijke informatie met het platform van derden voor hun gebruik.

We delen een deel van de informatie die we bij de installatie van de app voor mobiele apparaten van u verzamelen, met leveranciers en andere serviceproviders die door ons worden ingeschakeld of met ons samenwerken voor de uitvoering van de diensten die we aan u leveren. Ze kunnen ook met deze partijen worden gedeeld voor analysedoeleinden. Hierbij wordt uw informatie in samengestelde en anonieme vorm gereproduceerd en weergegeven, waarbij het niet mogelijk is om uw identiteit te achterhalen.

Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen delen

We delen de persoonlijke informatie die we over u hebben met:

 • onze bedrijven binnen de groep en met filialen;
 • de dienstenaanbieders van eToro, inclusief IT-hostingbedrijven;
 • banken, overige financiële instellingen en kredietwaardigheidsbureaus;
 • aanbieders van betalingsdiensten;
 • externe bedrijven, indien eToro betrokken is bij een bedrijfstransactie, zoals een mogelijke of daadwerkelijke overname, joint venture, consolidatie of verkoop van bedrijfsactiviteiten;
 • professionele deskundigen, zoals advocaten, accountants, auditors en financiële en overige adviseurs.
 • wetgevende instanties, waaronder de belastingdienst;
 • wetgevende instanties, rechtbanken en overige van toepassing zijnde gerechtshoven.

We verwerken uw persoonlijke gegevens met behulp van datacenters in de Europese Unie en datacenters buiten de Europese Unie, waaronder in Israël (waar de wetgeving dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als in de Europese Unie) Mocht u meer informatie willen hebben over de veiligheidsmaatregelen die we hanteren bij de overdracht van persoonlijke informatie aan onze bedrijven binnen de groep of derde partijen buiten de Europese Unie onder de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen (zie “Contact met ons opnemen” hieronder).

Automatische analyse van uw persoonlijke gegevens

We gebruiken de persoonlijke gegevens  die u ons hebt verstrekt of die we verzamelen als u eToro gebruikt om eToro af te stemmen op uw Profiel en u een risicoscore toe te bedelen. eToro voert deze analyse automatisch uit en in de meeste gevallen zonder menselijke tussenkomst.

U kunt de informatie in uw Profiel op elk gewenst moment updaten door naar de “Account”-pagina te gaan in het Instellingen-menu. We raden u aan om regelmatig uw Profiel te updaten om ervoor te zorgen dat de eToro-functies die u worden aangeboden, geschikt zijn voor uw huidige situatie.

Mocht u vragen hebben over de automatische analyse van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen (zie “Contact met ons opnemen” hieronder).

Onze juridische basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst met u: Indien u een eToro-account hebt of u hebt aangemeld voor de Website of dienst, dan is onze juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens het feit dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de algemene voorwaarden, handelsvoorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden, al naargelang het geval, en voor het leveren van een dienst aan u. Wat betreft uw eToro-account betekent dit het verschaffen van toegang tot ons platform, het verwerken van betalingen en het uitvoeren van handelstransacties.

Voor overige gegronde redenen, waaronder wettelijke verplichtingen en legitieme belangen: We verwerken uw persoonlijke gegevens waar nodig, zodat eToro voldoet aan diens wettelijke en reglementaire verplichtingen, en ook waar dit noodzakelijk is voor legitieme belangen die we hebben ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Om te weten te komen wat uw interesses en voorkeuren zijn om u relevante informatie te sturen en om ons te helpen marketing- en reclameberichten beter af te stemmen, zodat ze voor u relevanter zijn.
 • Om uw gepseudonimiseerde gegevens te gebruiken om u reclame te tonen op sociale media-platformen, waaronder Facebook of via reclame van derden die verschijnen op overige websites die u gebruikt. De gegevens die op deze platformen worden gedeeld, zijn gepseudonimiseerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Om de Website en onze diensten continu te analyseren en te verbeteren en om ons te helpen testversies van de Website intern te testen om nieuwe functies te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de diensten van eToro efficiënt werken.
 • Om fraude en het kredietrisico te detecteren en te verminderen.

eToro Sociaal Handelsplatform

eToro is een onvertraagd platform voor sociaal beleggen dat rijke gemeenschaps- en sociale kenmerken in het beleggingsplatform integreert. Als onderdeel van het netwerk van eToro-beleggers delen beleggers, die ervoor kiezen deel uit te maken van de gemeenschap, hun strategieën en prestaties met de gemeenschap. Het belegde bedrag wordt nooit bekendgemaakt en alle beleggers moeten ermee instemmen dat ze deel uitmaken van het netwerk en met het delen van hun strategieën en prestaties.

Het downloaden, het installeren en uw toegang tot en het gebruik van eToro vormen uw toestemming en erkenning dat de volgende informatie en inhoud zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijke en niet-eigendomsinformatie (anders dan uw persoonlijke gegevens zoals hieronder beschreven), gezamenlijk, de “Inhoud” en word het volgende openbaar getoond op de Website: uw gebruikersnaam en volledige naam, uw foto/avatar (indien verstrekt), uw staat van ingezetenschap, geslacht, netwerken, lijst van gebruikers die u volgen, gebruikers die u kopiëren enz., lijst met gebruikers die u volgt of kopieert, en alle netwerkstatussen/berichten/blogs en alle andere inhoudsopties waarmee onze gebruikers onderling kunnen communiceren, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud en informatie die u plaatst op de eToro-community, opmerkingen, feedback, berichten, “likes”, blogs en/of alle informatie die U Ons verstrekt via onze website, onze mobiele apps en/of per e-mail, chat, fax of telefoon en/of alle andere middelen.

Bovendien, als u ervoor hebt gekozen een van onze toepassingen voor sociale netwerken te gebruiken (zoals Facebook, Twitter, G+ etc.), heeft onze toepassing toegang tot de algemene informatie van uw account op sociale media, waaronder uw naam en gebruikersnaam op dergelijke sociale netwerken, uw profielfoto, geslacht, netwerken, gebruikers-id, vriendenlijst, en alle andere informatie  die u met “iedereen” op een dergelijk sociaal netwerk hebt gedeeld. Er kan aanvullende informatie worden verzameld tijdens specifieke campagnes voor sociale netwerken zoals opgegeven in de algemene voorwaarden die op een dergelijke campagne van toepassing zijn.

U kunt op elk gewenst moment uw privacy-instellingen wijzigen en u kunt uw handelsactiviteit op privé zetten door hier te klikken.

Updates van eToro

Indien u zich aanmeldt voor een eToro-account, Website en/of dienst, dan kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u inapp push-, sms- of e-mailberichten te sturen. Deze berichten kunnen betrekking hebben op uw handelsactiviteiten, accountstatus, sociale interacties op eToro, marktvolatiliteit of updates en aanbiedingen van eToro. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze updates door op de “Afmelden”-link te klikken onderaan de e-mailberichten van eToro of door naar “Meldingen” te gaan in het “Instellingen”-menu.

Opslag van persoonlijke gegevens

Hoelang de persoonlijke gegevens precies worden opgeslagen, is afhankelijk van het doel waarvoor ze zijn verzameld, alsmede de eisen die geldende wet- of regelgeving stelt. Mocht u bijvoorbeeld door een andere gebruiker worden uitgenodigd om eToro te gebruiken, dan zullen we uw persoonlijke gegevens voor een periode van zes maanden opslaan om u via e-mail een uitnodiging te sturen.

Indien u een account hebt bij eToro, slaan we uw persoonlijke gegevens op zolang u de account aanhoudt. Mocht u uw account opzeggen, dan zolang de geldende wet- en regelgeving dit van ons vereist.

Uw rechten

Individuele personen van wie wij persoonlijke gegevens in ons bezit hebben, hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, op het laten verwijderen van deze gegevens, op beperking van de verwerking ervan of op correctie in geval van onjuiste gegevens. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of in sommige gevallen op het verkrijgen van een kopie van de persoonlijke gegevens in digitaal formaat. Alle verzoeken hiertoe dienen schriftelijk te worden ingediend via: www.etoro.com/nl/customer-service/. Individuele personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van hun persoonlijke gegevens bij de toezichthoudende autoriteit. In het VK is dit de ‘Information Commissioner’s Office’ (www.ico.org.uk) en in Cyprus de ‘Office of the Commissioner for Personal Data Protection’ (www.dataprotection.gov.cy).

Beveiliging en integriteit van informatie

We beschermen uw persoonlijke informatie met technologie voor gegevensbeveiliging en door het gebruik van hulpmiddelen, zoals firewalls en gegevensversleuteling. We vereisen ook dat u bij het online openen van uw account telkens een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. Zoals vermeld in de algemene voorwaarden, handelsvoorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende eToro-entiteit, al naargelang het geval, dient u uw wachtwoord met niemand anders te delen. We beperken de toegang tot persoonlijke informatie op onze kantoren, zodat alleen leidinggevenden en/of werknemers toegang tot de informatie hebben die deze ook nodig hebben.

Minderjarigen

eToro is niet beschikbaar voor gebruikers onder de 18 (of de leeftijd waarop iemand meerderjarig is overeenkomstig het rechtsgebied waar de gebruiker zich bevindt) (een “minderjarige”). We verzamelen niet doelbewust persoonlijke informatie van of over minderjarigen. Indien u minderjarig bent, dient u geen van onze diensten te downloaden of te gebruiken en ons geen persoonlijke informatie te verstrekken.

Mochten we in de gaten krijgen dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, dan zullen we dergelijke informatie verwijderen. Mocht u reden hebben om te denken dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via http://www.etoro.com/nl/customer-service/.

Veranderingen in dit privacybeleid

Dit beleid zal van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met veranderingen in onze activiteiten en werkwijzen, en verder om te zorgen dat het passend blijft bij alle wijzigingen in wetgeving, technologie en de zakelijke omgeving. Alle persoonlijke informatie die wordt bewaard, wordt beheerd overeenkomstig ons meest recente beleid.

Links

De Website kan links naar andere websites op het internet bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor andere werkwijzen met betrekking tot privacy op deze internetsites. U dient de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van dergelijke websites te lezen. Onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid zijn alleen van toepassing op informatie die door ons is verzameld in overeenstemming met dit beleid.

Neem contact met ons op

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@etoro.com Gelieve hierbij uw naam, postadres en e-mailadres te vermelden.