Privacybeleid van eToro voor sociaal beleggen

In dit privacybeleid wordt uitgelegd op welke manier eToro Group Limited en haar dochterondernemingen (‘eToro Groep’) niet-openbare informatie over onze klanten verzamelen en bijhouden (zoals uw volledige naam, postadres, identificatienummer, paspoort, rijbewijs enz.; hierna ‘informatie’ genoemd). Elk lid van de eToro Groep is onderworpen aan de toepasselijke privacywetgeving in diens staat van oprichting. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe we de persoonlijke informatie beheren en beschermen die u ons geeft en die we bewaren over onze gebruikers en klanten (het ‘beleid’).

Het downloaden en installeren van en uw toegang tot en gebruik van onze websites, toepassingen en beleggingsplatforms betekent uw aanvaarding van het beleid en alle andere wettelijke mededelingen en verklaringen op deze website, onze platforms en/of onze toepassingen. Uw gebruik van de websites, platforms en toepassingen van eToro wordt beheerd door de versie van het beleid die van kracht is op de datum waarop u tot elke website van eToro toegang krijgt. Mocht u uitleg nodig hebben over uw gebruik van onze websites en platforms, kunt u via https://www.etoro.com/nl/customer-service/ contact opnemen met onze klantendienst.

Wanneer verzamelen wij informatie van u?

We verzamelen informatie van u wanneer u (a) een account opent en ons informatie verstrekt via elektronische registratieformulieren; (b) een transactie via ons uitvoert, inclusief wanneer u geld stort en opneemt. Bovendien kunnen we van tijd tot tijd informatie over u verzamelen via externe partijen, zoals informatie over uw krediethistorie. De informatie die we rechtstreeks van u verzamelen, omvat informatie die nodig is om met u te communiceren, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Verder kunnen we andere identificeerbare informatie verzamelen, zoals uw volledige naam, geslacht, adres, geboortedatum, identificatienummer, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, sofinummer en/of ander identificatienummer en uw betaalmiddelen, zoals gegevens van uw creditcard, elektronische portefeuille, bankrekening, enz. Het kan ook nodig zijn om uw beleggingservaring, gemiddeld jaarinkomen en geschatte vermogen te evalueren en een beoordeling te maken van uw risicofactor.

Hoe verzamelen we informatie?

De meeste informatie die we verzamelen verstrekt u zelf aan ons. U doet dit door het elektronische formulier dat we op onze websites/platforms/in onze toepassingen plaatsen in te vullen en door ons vrijwillig andere vereiste documenten te verstrekken. Bovendien geeft u ons informatie door te beleggen via ons systeem, door contact met ons op te nemen of te reageren op een aanbieding. De informatie die we niet rechtstreeks verzamelen, kan bestaan uit het registreren van het adres van uw Internet Protocol (IP), softwareconfiguratie, besturingssysteem en het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door ons naar uw computer worden gestuurd en soms worden teruggestuurd. Cookies helpen ons uiteindelijk om uw navigatie en gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. De instellingen voor cookierechten in uw webbrowser impliceren dat u instemt met ons cookiebeleid.

Hoe gebruiken we de verzamelde informatie?

Gebruik van informatie

We gebruiken uw persoonlijke gegevens en informatie die zijn verkregen uit andere bronnen om te voldoen aan juridische vereisten, voor marketing, administratie en de klantendienst, om ervoor te zorgen dat de inhoud en diensten die we aanbieden op uw behoeften en interesses zijn afgestemd. We bewaren uw informatie voor deze doeleinden gedurende een redelijke termijn. Mogelijk moeten we uw informatie met onze serviceproviders en vertegenwoordigers delen. In het algemeen eisen we dat externe organisaties die als dienstverleners persoonlijke informatie verwerken of verkrijgen, de vertrouwelijkheid hiervan erkennen en zich ertoe verbinden het recht op privacy van personen te respecteren en de beginselen voor gegevensbescherming, inclusief dit beleid, na te leven. We kunnen deze informatie bijvoorbeeld ook gebruiken om uw beleggingsaccount aan te maken en in te stellen, een rekeningnummer te verstrekken, een wachtwoord op te geven, uw activiteit te registreren en van tijd tot tijd om contact met u op te nemen.

Wij of vertegenwoordigers die namens ons optreden, kunnen preventiecontroles uitvoeren op het gebied van identiteit, witwassen en fraude, en kunnen uw gegevens doorgeven aan andere groepsmaatschappijen en organisaties (inclusief instanties voor wetshandhaving) die betrokken zijn bij fraudepreventie en -opsporing en die uw informatie op dezelfde manier kunnen gebruiken en/of uw kredietwaardigheid kunnen onderzoeken en daarbij contact kunnen opnemen met banken, financiële instellingen en kredietinformatiebureaus.

De informatie helpt ons onze diensten voor u te verbeteren, uw ervaring bij het surfen aan te passen en u te informeren over aanvullende producten, diensten of aanbiedingen die voor u mogelijk interessant zijn. Mocht u uw account bij ons ooit deactiveren, bewaren we uw informatie in het dossier, maar gebruiken we deze alleen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om af en toe contact met u op te nemen met de optie om uw account opnieuw te activeren. N.B.: U kunt op elk gewenst moment ons beleid voor het delen van informatie afwijzen door ons van uw keuze hiervoor op de hoogte te stellen. Dit wordt hieronder uitgelegd;

We kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om u sms- of e-mailberichten te sturen die u kunt bekijken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, margestortingen of andere informatie.

Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met het verwerken van uw persoonlijke informatie voor de bovengenoemde doeleinden. U stemt er ook mee in dat we uw informatie voor de bovengenoemde doeleinden overdragen aan landen of rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw land van verblijf.

Delen van informatie

We maken geen informatie openbaar en delen geen informatie over onze gebruikers (ongeacht of deze actief of inactief zijn) met gelieerde of niet-gelieerde derden anders dan op de wijze en entiteiten die hieronder worden uiteengezet:

  • Aan serviceproviders voor het openen, bedienen en onderhouden van uw account. Dergelijke serviceproviders kunnen advocaten, accountants, auditors, financiële en andere professionals omvatten, ongeacht of deze zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie kan ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om marktonderzoek te verrichten namens ons of andere bedrijven in onze groep die de persoonlijke informatie kunnen gebruiken om u producten en diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn en om te helpen bij het u efficiënt verlenen van onze diensten.
  • Om te reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel, gerechtelijke procedure of regelgevende instanties, die jurisdictie hebben over ons of over onze klanten/gebruikers; en
  • Ter bescherming tegen fraude, ongeoorloofde transacties (zoals het witwassen van geld), vorderingen of andere aansprakelijkheden.

Het eToro-platform voor sociaal beleggen en informatie die geen persoonlijke informatie vormt

eToro is een onvertraagd platform voor sociaal beleggen dat rijke gemeenschaps- en sociale kenmerken in het beleggingsplatform integreert. Als onderdeel van het netwerk van eToro-beleggers delen beleggers, die ervoor kiezen deel uit te maken van de gemeenschap, hun strategieën en prestaties met de gemeenschap. Het belegde bedrag wordt nooit bekendgemaakt en alle beleggers moeten ermee instemmen dat ze deel uitmaken van het netwerk en met het delen van hun strategieën en prestaties.

Het downloaden en installeren van en uw toegang tot en gebruik van onze websites, toepassingen en beleggingsplatforms vormt uw instemming en hiermee erkent u dat de volgende informatie en inhoud zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en informatie die geen eigendom vormt (anders dan uw persoonlijke informatie, zoals hieronder beschreven, en collectief de ‘inhoud’) en deze zal publiekelijk worden getoond op de websites, het platform en de toepassingen van eToro: uw gebruikersnaam, uw foto/avatar (indien ingediend), de staat/provincie waarin u bent gevestigd, uw geslacht, netwerken, lijst met gebruikers die u volgen, gebruikers die u kopiëren enz., de lijst met gebruikers die u volgt of kopieert, en elk(e) netwerkstatus/bericht/blogs en andere opties voor inhoud waarmee onze gebruikers onderling kunnen communiceren, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud en informatie die u plaatst op de eToro-gemeenschap, opmerkingen, feedback, berichten, blogs en/of alle informatie die u ons verstrekt via onze website en/of per e-mail, fax of telefoon. Bovendien, als u ervoor heeft gekozen een van onze toepassingen voor sociale netwerken te gebruiken (zoals Facebook, Tweeter, G+, enz.), heeft onze toepassing toegang tot de algemene informatie van uw account op sociale media, waaronder uw naam en gebruikersnaam op dergelijke sociale netwerken, uw profielfoto, geslacht, netwerken, gebruikers-id, vriendenlijst, en alle andere informatie die u met ‘iedereen’ op een dergelijk sociaal netwerk heeft gedeeld. Er kan aanvullende informatie worden verzameld tijdens specifieke campagnes voor sociale netwerken zoals opgegeven in de algemene voorwaarden die op een dergelijke campagne van toepassing zijn.

Klik hier om uw privacy-instellingen te veranderen.

Gegevensverzameling door derden

Wanneer u een eToro-website gebruikt of hiermee verbinding maakt, of de eToro-app voor mobiele apparaten downloadt via een platform van derden, zoals Facebook of een ander sociaal netwerk, stemt u in met toegang en/of verzameling door ons van bepaalde informatie op uw profiel/uw account op het platform van derden (zoals uw Facebook-account) of via cookies die op uw apparaat zijn geplaatst door een dergelijk platform van derden, zoals is toegestaan door de voorwaarden van de overeenkomst en uw privacy-instellingen op het platform van derden. We zullen dergelijke informatie delen met het platform van derden voor hun gebruik, zoals is toegestaan door de voorwaarden van de overeenkomst en uw privacy-instelling op het platform van derden.”

We zullen een deel van de informatie die we bij de installatie van de app voor mobiele apparaten van u verzamelen, delen met leveranciers en andere serviceproviders die door ons worden betrokken of met ons samenwerken in verband met de werking van de diensten die we aan u leveren en/of voor analysedoeleinden die de geaggregeerde en geanonimiseerde reproductie en weergave van dergelijke informatie kunnen vereisen en op zodanige wijze dat u op geen enkele manier wordt geïdentificeerd.

Gegevensverzameling door derden – Acties

U kunt zich voor het verzamelen van uw informatie voor analyses door derden ‘afmelden’ door de aanwijzingen te volgen van onze externe leverancier van analysediensten op http://www.mobileapptracking.com/privacy-policy/. Als u zich afmeldt bij onze externe leverancier van analysediensten, geldt die actie specifiek voor de informatie die we specifiek voor die leverancier verzamelen en wordt ons vermogen om informatie van u te verzamelen, uit hoofde van de voorwaarden van dit privacybeleid, niet voor andere leveranciers beperkt.

Beveiliging en integriteit van informatie

We beschermen uw informatie met technologie voor gegevensbeveiliging en door het gebruik van hulpmiddelen, zoals firewalls en gegevensversleuteling. We vereisen ook dat u bij het online openen van uw account iedere keer een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. We beperken de toegang tot informatie op onze kantoren zodat alleen functionarissen en/of werknemers die de informatie moeten kennen, hiertoe toegang hebben.

Veranderingen aan dit privacybeleid

Dit beleid zal van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met veranderingen in onze activiteiten of werkwijzen en verder om ervoor te zorgen dat het passend blijft bij alle wijzigingen in wetgeving, technologie en de zakelijke omgeving. Alle informatie die wordt bewaard, wordt beheerd overeenkomstig ons meest recente beleid.

Koppelingen

Onze website kan koppelingen naar andere websites op het internet bevatten. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor andere werkwijzen met betrekking tot privacy op deze internetsites. U dient de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen te lezen van elke website waarop u terechtkomt via een koppeling op onze website en die informatie via het internet verzamelt. Onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid zijn alleen van toepassing op informatie die door ons is verzameld in overeenstemming met dit beleid.

Bijwerken van uw informatie

In het geval dat u van mening bent dat onze informatie onjuist is, dient u dit ons onmiddellijk te laten weten. We zullen ervoor zorgen dat we de kwestie onderzoeken en waar nodig eventuele onnauwkeurigheden zo snel mogelijk corrigeren.

Vragen

Mocht u enige vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via https://www.etoro.com/nl/customer-service/. Gelieve hierbij uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.