Regulering en licentie

Regelgeving en vergunning

eToro is een sociaal beleggingsplatform dat gebruikers helpt hun kennis en vermogen te laten groeien als deel van een wereldwijde gemeenschap van beleggers. Als broker voor meerdere aandelen met miljoenen gebruikers over de hele wereld, is eToro gereguleerd in meerdere jurisdicties.

VK

eToro (UK) Ltd is gemachtigd en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority (“FCA”). Bedrijfsreferentienummer: 583263. Geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 07973792. Vestigingsplaats:  24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB

eToro (UK) Ltd is geregistreerd bij de Financial Conduct Authority om cryptovalutadiensten aan te bieden onder de Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017.

Voor volledige informatie over de diensten en instrumenten die eToro UK mag aanbieden klikt u hier

eToro Money UK Ltd is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority voor het aanbieden van diensten op het gebied van elektronisch geld en betalingen, met ondernemingsnummer 900923. Geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 07712717. Vestigingsplaat: Maclaren 3b – Lancastrian Office Centre Talbot Road, Stretford, Manchester, M32 0FP, England, Groot-Brittannië.

Europa

eToro (Europe) Ltd is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) onder licentienummer 109/10. Geregistreerd in Cyprus onder ondernemingsnummer HE 200585.  Vestigingsplaats: Profiti Ilia Str. 4, Kanika Business Centre, 7e verdieping, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus

Voor volledige informatie over de diensten en instrumenten die eToro UK mag aanbieden klikt u hier

eToro (Europe) Ltd staat genoteerd in het openbare register van De Nederlandsche Bank N.V. (“DNB”) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door eToro (Europe) Ltd van de Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act en de Sanctiewet 1977. De cryptodiensten van eToro (Europe) Ltd zijn niet onderworpen aan prudentieel toezicht door DNB of gedragstoezicht door de AFM. Dit betekent dat financiële operationele risico’s met betrekking tot de cryptodiensten niet worden gecontroleerd en dat er geen specifieke financiële consumentenbescherming bestaat.

eToro (Europe) Ltd is ook geregistreerd bij de Franse Autoriteit Financiële Markten (de Autorite des Marches Financiers – “AMF”) als aanbieder van diensten met betrekking tot digitale activa(“DASP”) voor het verlenen van de dienst van bewaring van digitale activa namens klanten en (ii) de dienst van het kopen of verkopen van digitale activa voor wettige betaalmiddelen.

eToro (Europe) Ltd is sinds oktober 2022 geregistreerd in CySEC’s Register of Crypto-Assets Service Providers (het “CASP Register”) en kan diensten verlenen met betrekking tot cryptoactiva.

eToro (Europe) Digital Assets Ltd is nu geregistreerd bij de Bank van Spanje als een dienstverlener voor het omwisselen van virtuele valuta voor wettige betaalmiddelen en bewaringsdiensten voor elektronische wallets.

De Italiaanse tak van eToro (Europe) Ltd werd door het Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”) ingeschreven in het Italiaanse Register voor aanbieders van diensten op het gebied van crypto en digitale wallets.

Malta

eToro Money Malta Ltd is gemachtigd en wordt gereguleerd door de Malta Financial Services Authority (“MFSA”) voor het aanbieden van diensten op het gebied van elektronisch geld en betaaldiensten. Geregistreerd in Malta onder ondernemingsnummer C97952. Vestigingsplaats: 68, Northfields, Penthouse 10 63, Independence Avenue MST 9024 Mosta, Malta.

Midden-Oosten

eToro (ME) Limited is gelicentieerd op de Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) door de Financial Services Regulatory Authority (“FSRA”) als een geautoriseerd persoon om de volgende gereguleerde activiteiten uit te voeren: a) handelen in beleggingen als hoofdpartij (matched), b) regelen van beleggingsdeals, c) verstrekken van bewaring, d) regelen van bewaring en e) vermogensbeheer (onder Financial Services toestemmingsnummer 220073) onder de Financial Services and Market Regulations 2015 (“FSMR”). Het geregistreerde hoofdkantoor en de hoofdvestiging bevinden zich op Office 207 en 208, 15th Floor, Al Sarab Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates (“UAE”).

Australië

eToro AUS Capital Limited(“eToro Australia”) wordt gereguleerd door de Australian Securities & Investments Commission (“ASIC”) voor het aanbieden van financiële diensten en producten. Licentienummer van de Australian Financial Services: 491139. Vestigingsplaat: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia

eToro Asset Management Limited (“eToro AM”) heeft een vergunning om op te treden als Verantwoordelijke Entiteit onder Chapter 5C van de Corporation Act 2001.  Het geregistreerde schema (eToro Service) ARSN 637 489 466 wordt beheerd door eToro AM en gepromoot door eToro Australia. Vestigingskantoor: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia. Bij het uitvoeren van transacties zal eToro AM gebruikmaken van een andere uitvoerende makelaar, waaronder eToro Europe of een niet-gelieerde derde partij.

Seychellen

eToro (Seychelles) Ltd. heeft een vergunning van de Financial Services Authority Seychelles (“FSAS“) om als broker-dealer diensten aan te bieden onder de Securities Act 2007 Licentienummer: SD076

Vestigingskantoor:  eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles, heeft een vergunning om als agent of principaal te handelen in effecten.

VS

eToro USA LLC is een geregistreerde Money Services Business (MSB) bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in de Verenigde Staten (FinCEN #31000204884179) en is in het bezit van vergunningen voor geldtransacties, Money Transmitter Licenses (MTL’s) in de staten waar dat van toepassing is. eToro USA LLC biedt een platform voor Amerikaanse klanten om cryptocurrency te kopen en verkopen. Haar vestigingsplaats en hoofdvestiging is 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

eToro USA Securities Inc. is een broker-dealer geregistreerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC #8-70212/SEC CIK #0001753042) en is ook lid van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA/CRD #298361). De vestigingsplaats en hoofdvestiging van deze broker-dealer is ook 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

Gibraltar

De wallet wordt geleverd door eToro X Limited (“eToroX”), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Gibraltar.

eToroX is gemachtigd en wordt gereguleerd door de Gibraltar Financial Services Commission als een leverancier van gedistribueerde grootboektechnologie, met het Financial Services Commission licentienummer 1333B. Geregistreerd in Gibraltar onder ondernemingsnummer 116348. Vestigingsplaats: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

Verplichte openbaarmakingen

Categorisering van klanten

De Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) vereist de categorisering van klanten in particuliere klanten, professionele klanten of in aanmerking komende tegenpartijen. eToro Europe en eToro UK categoriseren alle klanten als particuliere klanten bij het openen van een handelsaccount. Deze heeft het hoogste niveau van bescherming (klanten met zo’n account komen bijvoorbeeld in aanmerking voor het Compensatiefonds voor beleggers, Optimale uitvoering en Vrijwaring van de activa van klanten, enz.). Klanten mogen een verzoek indienen om in een andere categorie te worden geplaatst. Dit schriftelijke verzoek moet worden gericht aan eToro Europe of eToro UK, zoals van toepassing. Zij kunnen u volgens de specificaties, voorwaarden en procedures van MiFID in een andere categorie plaatsen. Een “Particuliere klant” is een klant die geen professionele klant is of een in aanmerking komende tegenpartij. Een in aanmerking komende tegenpartij is een professionele klant of rechtspersoon die beleggingsdiensten verleent waarbij orders worden ontvangen en doorgegeven of uitgevoerd. Klanten uit deze categorie hebben het laagste niveau van bescherming. Een professionele klant is een klant die beschikt over de ervaring, kennis en expertise om zijn of haar eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico’s die hij of zij loopt goed in te schatten. De klant moet voldoen aan de volgende criteria: Α. Categorieën klanten die als professioneel kunnen worden beschouwd: De volgende entiteiten worden beschouwd als professionals met betrekking tot alle beleggingsdiensten en -activiteiten en financiële instrumenten:

 1. Entiteiten die een gemachtigd moeten worden of gereguleerd moeten zijn om op de financiële markten te mogen opereren. De onderstaande lijst moet worden opgevat als een lijst van alle gemachtigde entiteiten die de karakteristieke activiteiten van de vermelde entiteiten uitoefenen: entiteiten die door een lidstaat krachtens een richtlijn van de Europese Gemeenschap zijn geautoriseerd; entiteiten die door een lidstaat zijn geautoriseerd of gereglementeerd zonder verwijzing naar een dergelijke richtlijn; en entiteiten die door een niet-lidstaat zijn geautoriseerd of gereglementeerd
  1. Kredietinstellingen;
  2. Geregistreerde beleggingsmaatschappijen;
  3. Andere geautoriseerde of gereguleerde financiële instellingen;
  4. Verzekeringsmaatschappijen;
  5. Instellingen voor collectieve belegging en beheermaatschappijen van dergelijke instellingen;
  6. Pensioenfondsen en beheermaatschappijen van dergelijke instellingen;
  7. Handelaren in grondstoffen en grondstoffenderivaten;
  8. Andere institutionele beleggers.
  9. Lokale instellingen
 2. Grote ondernemingen die aan twee van de volgende vereisten met betrekking tot de omvang voldoen, op proportionele basis:
  1. balanstotaal ten minste: 20.000.000 euro
  2. netto-omzet ten minste: 40.000.000 euro
  3. eigen vermogen ten minste 2.000.000 euro
 3. Nationale en regionale overheden, overheidsinstanties die staatsschuld beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het Interne Monetaire Fonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en andere soortgelijke internationale organisaties.
 4. Andere institutionele beleggers van wie de hoofdactiviteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, inclusief entiteiten die zich toeleggen op de securitisatie van activa of andere financieringstransacties. Ze moeten echter niet-professionele behandeling aan kunnen vragen en eToro Europe/eToro UK, zoals van toepassing, kan ermee instemmen een hoger niveau van bescherming te bieden.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, wanneer deze als professionele klant wordt beschouwd, om een hoger niveau van bescherming te vragen wanneer de klant meent dat hij of zij niet in staat is om de betrokken risico’s goed in te schatten of te beheren. Dit hogere niveau van bescherming zal worden geboden wanneer een klant die wordt beschouwd als een professionele klant een schriftelijke overeenkomst aangaat met eToro Europe/eToro UK, zoals van toepassing, om niet te worden behandeld als een professionele klant voor de doeleinden van de van toepassing zijnde gedragsregels.

Β. Klanten die op verzoek kunnen worden behandeld als professionele klanten: Andere klanten dan de hierboven genoemde, met inbegrip van overheidsinstanties en particuliere individuele beleggers, kunnen ook worden toegestaan om af te zien van enkele vormen van bescherming die wordt geboden door de bedrijfsregels van eToro Europe/eToro UK, zoals van toepassing. Zowel eToro Europe als eToro UK mogen daarom elk van de bovenstaande klanten behandelen als professionele klanten, mits wordt voldaan aan de relevante criteria en procedures. Zoals dat de klant in staat is om zijn eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de risico’s te begrijpen (geschiktheidstest). Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk van de bovenstaande verzoeken voor een andere categorisering af te wijzen Verzoeken om meer informatie en om te worden ingedeeld in een andere categorie moeten worden ingediend bij

https://www.etoro.com/customer-service/

Beleid inzake optimale uitvoering en orderverwerking

Klachtenprocedure

Beleid inzake belangenverstrengeling

Beleggerscompensatieregelingen

Compensatieregeling voor financiële diensten

eToro UK Ltd. (“eToro UK”) valt onder het Financial Services Compensation Scheme (“FSCS”), de compensatieregeling van het Verenigd Koninkrijk.

De FSCS is het Britse compensatiefonds voor klanten van door de Britse Financial Conduct Authority (“FCA”) erkende en gereguleerde financiële dienstverleners waar ze in laatste instantie terecht kunnen. In het onwaarschijnlijke geval dat eToro UK zijn deuren sluit dan wel failliet gaat en er een tekort is aan geld en/of activa van klanten, kan de FSCS mogelijk compensatie betalen aan de klanten van eToro UK.

Al het geld dat gestort is met of activa die worden aangehouden door eToro UK zullen worden behandeld als beleggingen voor de toepassing van de FSCS. Dienovereenkomstig is het maximale compensatiebedrag per persoon £ 85.000.

Voor meer informatie over de FSCS, gaat u naar: www.fscs.org.uk/

Beleggerscompensatiefonds

Behoudens de bepalingen van deRichtlijn, biedt het Cyprus Investor Compensation Fund (“ICF”) beleggingsbescherming tot € 20.000 voor claims tegen producten en diensten die zijn toegestaan onder de eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”).

Het Fonds, het ICF, start de procedure voor de betaling van compensatie wanneer de commissie of een rechtbank van de republiek, een uitspraak heeft gedaan dat eToro Europe niet in staat lijkt te zijn om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de claims van beleggers.

De procedure voor de uitnodiging tot het indienen van aanvragen: het Fonds publiceert zo spoedig mogelijk in ten minste twee nationale dagbladen een uitnodiging tot het indienen van compensatieaanvragen, met vermelding van de procedure voor het indienen.

Ga voor meer informatie over het ICF naar:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Welke compensatieregelingen zijn op mij van toepassing en wanneer?

Raadpleeg de onderstaande tabellen voor meer informatie over welke compensatieregelingen van toepassing zijn op welke klanten en voor welke producten en diensten.

Documenten met belangrijke informatie

Raadpleeg voor documenten met belangrijke informatie onze pagina Documenten met belangrijk informatie.

Beleggen in SPAC’s – Risicoverklaring

Beleggen in SPAC’s Download de PDF

Anti-witwasbeleid

Zowel het Verenigd Koninkrijk als Cyprus hebben passende wetgeving aangenomen en doeltreffende regelgevende en andere maatregelen genomen door passende mechanismen in te voeren voor het voorkomen en bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Daarnaast hebben beide landen zich ertoe verbonden om alle vereisten van internationale verdragen en normen op dit gebied toe te passen en in het bijzonder die welke voortvloeien uit de richtlijnen van de Europese Unie. De wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en Cyprus is geharmoniseerd met de Derde Richtlijn van de Europese Unie tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Richtlijn 2005/60/EG). Als gereguleerde bedrijven hebben eToro Europe en eToro UK zich ertoe verbonden de relevante regelgeving te volgen en ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om het witwassen van geld, de financiering van terroristische activiteiten en financiële criminaliteit te bestrijden.

Kapitaaltoereikendheid

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving moeten zowel eToro Europe als eToro UK over eigen vermogen beschikken, dat te allen tijde voldoet aan de minimale solvabiliteitsratio’s van de Europese Kapitaalvereistenverordening. Een beleggingsmaatschappij moet beschikken over deugdelijke, doeltreffende en volledige strategieën en procedures om de bedragen, soorten en verdeling van het interne kapitaal dat zij toereikend acht om de aard en het niveau van de risico’s waaraan zij kan zijn blootgesteld te dekken, doorlopend te beoordelen en in stand te houden. Deze strategieën en processen worden regelmatig onderworpen aan interne beoordelingen om ervoor te zorgen dat ze allesomvattend blijven en in verhouding staan tot de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten van het bedrijf.

Bescherming van de activa van klanten

We bewaren het geld en de activa van onze klanten op aparte rekeningen, zodat het geld en de activa van de klanten gescheiden blijven van onze eigen activa. Op deze boekhoudkundige scheiding wordt zowel intern als extern toezicht gehouden. We werken alleen met gerenommeerde betalingsinstellingen en betalingsproviders.

Zuil 3 Openbaarmakingen

RTS 28 rapport

RTS 27 – Rapporten inzake optimale uitvoering

RTS27 2018 Q1 Download de ZIP RTS27 2018 Q2 Download de ZIP RTS27 2018 Q3 Download de ZIP RTS27 2018 Q4 Download de ZIP RTS27 2019 Q1 Download de ZIP RTS27 2019 Q2 Download de ZIP RTS27 2019 Q3 Download de ZIP RTS27 2019 Q4 Download de ZIP RTS 27 2020 Q1 Download de ZIP RTS 27 2020 Q2 Download de ZIP RTS 27 2020 Q3 Download de ZIP RTS 27 2020 Q4 Download de ZIP

Belastingstrategie VK

Belastingstrategie VK Download de PDF

Wist u dit?

Bij eToro draait het allemaal om eenvoudig en veilig online handelen. Kom meer te weten over eToro’s internationale handelsbrokers en regels

eToro helpt met innovatieve tools en een met elkaar samenwerkende gemeenschap van handelaren miljoenen gebruikers in meer dan 140 landen om op een gemakkelijke en transparante manier te handelen en beleggen.

Vind ons op

Download onze app in de stores